Działy tematyczne
 • Dział obserwacyjny

   

  Dział utworzony w 2009 roku z połączenia trzech funkcjonujących od 2002 roku komórek organizacyjnych tj. działu meteorowego - zajmującego się w głównej mierze koordynacją obserwacji meteorów i współpracą w tym zakresie, działu teleskopowego - zabezpieczającego sprzęt optyczny do obserwacji różnego typu obiektów - zazwyczaj astronomicznych, oraz działu astrofotografii - skupiającego się na utrwalaniu tychże obiektów.
  Obecnie dział zajmuje się prowadzeniem, animowaniem i koordynacją nocnych obserwacji astronomicznych zarówno grupowych jak i indywidualnych, doradza w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu optycznego, organizuje pokazy nieba i prelekcje dla młodzieży. W okresie wakacji lub w przypadku ciekawych zjawisk astronomicznych, wspomaga merytorycznie zjazdy i obozy obserwacyjne oraz Astroeventy i wyprawy okazjonalne.

  Do najważniejszych zadań działu można zaliczyć:

   Funkcjonowaniem działu zajmują się obecnie dwaj koordynatorzy - Michał Goraus i Krzysztof Dwornik.

                    
                    
                    
   

   

 • Dział ekologiczny

   

  Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

  Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

  Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

  Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

   

   

   

                    
                    
                    

   

 • Dział informatyczny

   

  Funkcjonuje od 2003 roku jako dział od wirtualnego wizerunku zwanego niegdyś "Pol@ris w sieci", a także niosący wsparcie w szeroko pojętej tematyce komputerów i oprogramowania stanowiących nieodłączny element popularyzacji nauk ścisłych w działalności Stowarzyszenia. Jest to dział, który w swej historii najczęściej zmieniał koordynatorów prowadzących (przez 6 lat było ich pięciu), ale odgrywał i nadal odgrywa jedną z najważniejszych ról w dostępie do informacji na temat realizacji celów statutowych.

  Obecnie dział zajmuje się utrzymaniem kilku internetowych serwisów tematycznych Stowarzyszenia i strony głównej oraz zabezpiecza funkcjonowanie skromnego zaplecza komputerowego.

  Do wizytówek tego działu można zaliczyć:

  • stronę internetową Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię" - www.astroprocent.pl
  • serwis internetowy Programu Ciemne Niebo - www.ciemneniebo.pl
  • dawną stronę dot. odpłatnej działalności statutowej OPP - www.obserwacje.org.pl
  • oficjalną stronę Stowarzyszenia POLARIS - OPP - www.polaris.org.pl
  • stałe wsparcie techniczne zaplecza komputerowego.

  Na dzień dzisiejszy dział koordynuje członek honorowy - Jacek Kędzierski.

        
             
                    
                    

   

   

 • Dział współpracy międzynarodowej

   

  Dział założony w 2004 roku w celu nawiązania szerokich kontaktów z zagranicznymi instytucjami i grupami zajmującymi się astronomią. Przy jego zaangażowaniu realizowano m.in. pierwsze wymiany międzynarodowe oraz projekty współpracy transgranicznej. W trakcie niektórych obozów młodzieżowych dział organizował  krótkie kursy językowe związane z astronomią oraz prowadził sporadyczną korespondencję zagraniczną.

  Od 2008 roku po zmianie koordynatorki prowadzącej, dział skupił się przede wszystkim na nawiązaniu współpracy z organizacjami na rzecz ochrony ciemnego nieba, co zaowocowało przystąpieniem Stowarzyszenia POLARIS - OPP do International Dark-Sky Association jako organizacji partnerskiej.

  Obecnie dział współpracy międzynarodowej:

  • prowadzi stałe kontakty z instytucjami i osobami z zagranicy głównie w języku angielskim,
  • wykonuje tłumaczenia tekstów i materiałów informacyjnych,
  • uczestniczy w zagranicznych konferencjach i sympozjach,
  • wspiera starania w kierunku organizacji działań o wymiarze międzynarodowy w Polsce.

  Obecnie pracami tego działu kieruje koordynator Michał Wiśniewski.

                    
                    
                    

   

   

 • Dział administracyjno-księgowy

   

  Funkcjonuje praktycznie od początków pełnoprawnej działalności Stowarzyszenia nazywany w pierwszych latach "księgowością Polarisu", jednak  jako samodzielna jednostka organizacyjna założona oficjalnie dopiero w 2004 roku. Nieprzerwanie koordynuje wewnętrzną politykę księgową i przygotowuje niezbędne dokumenty dla zewnętrznego biura rachunkowego  oraz rozlicza i nadzoruje finansowo wszystkie projekty dotacyjne od 2001 roku.

  Do najważniejszych zadań tego działu można zaliczyć:

  • prowadzenie pełnej księgowości Stowarzyszenia,
  • prowadzenie archiwum korespondencji,
  • zarządzanie dokumentacją rozliczeniową,
  • korespondencję z urzędami i instytutami obrachunkowymi,
  • przygotowanie sprawozdań finansowych,
  • nadzór prawny i finansowy nad realizacją projektów dotacyjnych,
  • inne czynności związane z administracją powierzoną przez Zarząd.

  Od początków funkcjonowania działu prace koordynuje jedna osoba.

                    
                    
                    

   

   

   

 • Dział redakcyjny

   

  Dział powstał w oparciu o funkcjonujący od 2003 roku dział redakcyjny, zajmującym się wyłącznie wydawaniem wewnętrznej prasy Stowarzyszenia, oraz dział literacki zainicjowany projektem dotacyjnym w 2005 roku. Obie struktury połączono w 2007, a w 2013 roku pod nazwą działu redakcyjnego.

  W obecnej formie dział zajmuje się wszelkiego typu aktywnością twórczą zarówno młodzieży jak i członków Stowarzyszenia zbierając, publikując i nagradzając różnorodne prace literackie związane z niebem i kosmosem. Dział odpowiedzialny jest również za wydawanie periodyków, materiałów popularyzacyjnych organizacji jak i zajmuje się opracowywaniem tekstów na wybrane strony internetowe.

  Wśród najciekawszych inicjatyw tego działu można wyróżnić:

  Dział prowadzi obecnie jedna koordynatorka - Julia Nawalkowska.

                    
                    
                    

   

   

 • Dział artystyczny

   

  Założony w 2005 roku z zadaniem propagowania i koordynowania szeroko rozumianej twórczości nawiązującej do motywów astronomicznych. Prace tej komórki organizacyjnej skupiły się przede wszystkim na organizowaniu warsztatów plastycznych oraz  zbieraniu i prezentacji tych prac w postaci przeróżnych wernisaży. Wiele takich inicjatyw powstało w wyniku konkursów i działań zjazdowych. W 2017 roku symbolicznie dołączono także część kompetencji działu muzycznego.

  Z interesujących efektów tego działu można wyróżnić:

  Dział artystyczny prowadzi obecnie jedna koordynatorka - Weronika Pikul.

                    
                    
                    

   

   

 • Dział techniczny

   

  Dział utworzony formalnie w 2005 roku w efekcie wieloletniego zaangażowania jednego z koordynatorów honorowych. Jako jedna z fundamentalnych jednostek od początku zajmowała się techniczną stroną funkcjonowania Stowarzyszenia, począwszy od drobnych prac mechanicznych po koordynowanie największych przedsięwzięć konstruktorskich.

  Obecnie dział pracuje w wielu wymiarach zastosowania i pełni jedną z najważniejszy ról w działalności organizacji. Trudno wymienić urządzenie lub rzecz, która nie objęta byłaby przeglądem technicznym, stałym udoskonalaniem lub niezbędnymi naprawami. Jest to dział, który obok księgowości, obserwacji czy informatyki, ma zawsze najwięcej prac i pozostaje w stałej aktywności.

  Od 2017 roku dział przejął także kompetencje działu ochrony D.O.P.

  Do najważniejszego zakresu czynności tego działu można zaliczyć:

  • nadzór techniczny nad sprzętem obserwacyjnym i szkoleniowym,
  • wyjątkowe zaangażowanie w projetach Navi 1, Fomalhaut, Xsi, Goursat, i inne,
  • stałe utrzymanie techniczne Mobilnego Obserwatorium,
  • stałe urzymanie i rozbudowa zaplecza dydaktyczno-naukowego Stowarzyszenia,
  • techniczne zabezpieczenie działań programu WGW,
  • kompleksowa obsługa ASTROEVENTÓW i Pikników z Astronomią,
  • inne, liczne prace techniczne wszelkiego rodzaju w tym prace zewnętrzne.

  Aktualnie dział koordynuje dwóch specjalistów - Wojciech Nawalkowski i Wojciech Noga oraz wspiera go kilkunastu wolontariuszy i pracowników delegowanych z innych, współpracujących z nami firm i instytucji. 

   

                   
                   

  Zapytania jak i zgłoszenia serwisowe można kierować na adresy e-mail:

   

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

  Zgłoszenie serwisowe:

  www.polaris.home.pl/dokumenty/serwis.doc 

   

  Zapraszamy do współpracy! Zlecaj nam usługi techniczne i wspieraj nasze Programy!

   

   

   

 • Dział lokalny - Sopotnia Wielka

   

  Utworzony w 2006 roku w wyniku realizacji jednego z projektów dotacyjnych zaadresowanych do lokalnej społeczności młodzieżowej z Sopotni Wielkiej i okolic. Zgodnie z niepisaną zasadą tego działu, koordynatorem może zostać jedynie osoba mieszkająca lub działająca na tym terenie.

  Zadaniem tej jednostki wewnątrz-organizacyjnej jest przede wszystkim organizowanie działań i inicjatyw Stowarzyszenia z ukierunkowaniem na lokalną grupę odbiorców, w tym głównie młodzieży. Polegają one  na wszelkiego typu spotkaniach informacyjnych, kontaktach bezpośrednich, a nawet projektach dotacyjnych i imprezach lokalnych.

  Do największych efektów tego działu należą:

  • nawiązanie stałej współpracy transgranicznej ze Słowacją,
  • organizacje licznych wycieczek lokalnych i przewodników Stowarzyszenia po Sopotni Wielkiej,
  • utworzenie objazdowej galerii zdjęć walorów lokalnych w tym ciemnego nieba,
  • budowa niewielkiej makiety-planetarium Sopotni Wielkiej 2050.

  W chwili obecnej dział nie posiada koordynatora (nabór - maj 2019r.).

                    

   

                           
   

   

 • Dział audiowizualny

   

   

  Utworzony na wniosek koordynatora-kandydata w 2013 roku, który wykazał się już ciekawymi działaniami w zakresie zbierania i opracowywania materiałów fotograficzno-filmowych z działań Stowarzyszenia POLARIS - OPP jak wykłady WGW czy Astroeventy MARS2012. 

  Ogólnym celem powołanego działu jest dokumentowanie zarówno prac popularyzatorskich i działań statutowych organizacji, utrwalanie wydarzeń, realizatorów jak i samych uczestników warsztatów, a także szeroka działalność filmowa i fotograficzna w odniesieniu do przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

  Dział wykazał się m.in. poprzez:

  Obecnie dział poszukuje koordynatora prowadzącego.


   

   

Harmonogram 2019

Polecamy

 

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Partnerzy

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258