Walne Zebranie 2015 - ogłoszenie Drukuj Email
Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 13.03.2015r. podjął uchwałę nr ZZ/13/03/2015/B/14a o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2015 roku (sprawozdawcze):

  • termin I – 01.05.2014, godz. 12:00.
  • termin II – 02.05.2015, godz. 14:00.


Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 03.05.2014r.
5. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2014 rok.
6. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2014 rok.
7. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2015/2016r.
8. Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP.
9. Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2014 i wręczenie nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
10. Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP. (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
11. Debata nad działalnością bieżącą.
12. Wnioski własne.
13. Sporządzenie protokołu.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania. Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia.
Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów (wyciąg z Regulaminu Walnego Zebrania POLARIS – OPP).
Robocze wersje sprawozdań za 2014 rok, zostaną rozesłane do wszystkich członków naszej organizacji jako link za pośrednictwem poczty elektronicznej (dostępne po zalogowaniu na konto członkowskie). 
 

Harmonogram 2019

Polecamy

 

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Partnerzy

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 / 32 749-28-19 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258