Dane z Sopotni Wielkiej.

Zobacz namiot WOCN

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.

Zapowiedzi 2018


Pokazy wielkiej opozycji Marsa i ekspozycja fragmentu planety Mars!

 
Sierpień 2018r, Sopotnia Wielka, siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP.

Piknik z Astronomią

Polecamy

 


Majówka z Astronomią 2018 i Walne Zebranie Drukuj Email
Od 28 kwietnia 2018r. rozpocznie się w tym roku Majówka z Astronomią 2018 w Sopotni Wielkiej, czyli doroczny, wiosenny zjazd Stowarzyszenia POLARIS-OPP podczas którego odbędzie się m.in. Walne Zebranie członków naszej organizacji oraz uruchomienie Obserwatorium Astronomicznego z nowym 14'' teleskopem Schmidt-Cassegrain, będącym jednym z większych tego typu teleskopów w regionie.  Otwarty również zostanie  sezon wiosenno-letni obsługi ruchu astro-turystycznego w postaci pierwszych symulacji misji kosmicznych podczas długiego weekendu kwietniowo-majowego na pokładzie Młodzieżowej Stacji Kosmicznej YSS w Sopotni Wielkiej, ale program będzie o wiele bogatszy...
 
 
 
 

Druga w Polsce tuba optyczna C14 teleskopu Schmidt-Cassegrain Celestrona...

... to główny punkt programu wiosennego zjazdu tego roku. Teleskop zakupiono w ramach projektu pt. "Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej" i od kwietnia 2018r. stanowić będzie "serce" 3,5m. kopuły wybudowanej również przez nasze Stowarzyszenie.  Tuba optyczna z systemem Fastar została osadzona na statywie EQ8 z systemem Go-To oraz możliwości prezentacji obrazów na żywo w znajdującej się poniżej Sali wielofunkcyjnej wyposażonej w projektor multimedialny. Obserwacje nieba od tego momentu stają się  czymś więcej niż tylko podglądaniem nieba, bo nie tylko jest ono tutaj chronione przed zanieczyszczeniem światłem, ale i dalej nieporównywalne możliwości względem dotychczasowych teleskopów, jakie posiadaliśmy na stałe w Sopotni Wielkiej. Za pomocą tego teleskopu jesteśmy w stanie bez trudu zaobserwować księżyce Saturna, przerwy w jego pierścieniach, czapy polarne na Marsie podczas zbliżającej się Wielkiej Opozycji, ale i całe mnóstwo obiektów głębokiego kosmosu, o których dotąd mogliśmy tylko pomarzyć i podziwiać w Internecie. W dodatku podczas pokazów nieba będzie można posłuchać muzyki w kopule dzięki zainstalowanemu tam nagłośnieniu z Sali wielofunkcyjnej. 
 
 

Sala wielofunkcyjna w ZS nr 4...

... która jest najnowszą inwestycją Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej, będzie można już zwiedzić nieodpłatnie właśnie podczas Majówki z Astronomią 2018. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, część konferencyjną na 50 osób, bibliotekę wraz z czytelnią i komputerami z internetem, punkt monitoringu środowiska naturalnego (www.pomiary.polaris.org.pl) oraz małe zaplecze socjalne z węzłem sanitarnym. W tym właśnie kompleksie pomieszczeń dostępny jest również odnowiony model Układu Słonecznego w skali 1 : 2.500.000.000, różnego typu elementy nawiązujące do astronomii, a także elementy up-cyklingu wykonane w ramach projektu "Nasze otoczenie - nasze środowisko".
 
 

Walne Zebranie 2018...

... zostało zwołane uchwałą nr ZZ/06/01/2018/B/13e Zebrania Zarządu Stowarzyszenia POLARIS-OPP z 6 stycznia 2018r. w następujących terminach:
•    termin I – 28.04.2018r., godz. 23:59.
•    termin II – 29.04.2018r., godz. 12:00. (wiążący). 
Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.
Przewidywany porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 30.04.2017r.
5.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2017 rok.
6.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2017 rok.
7.    Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2018/2019r.
8.    Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP wraz z przedstawieniem efektów Programu 1000+ na dział.
9.    Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2017 i wręczenie nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
10.    Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP.
11.    Debata nad działalnością bieżącą:
11a.   przedstawienie głównych kierunków działań Stowarzyszenia na rok 2018,
11b.   zaproszenie na uruchomienie nowego teleskopu w Obserwatorium Astronomicznym w Sopotni Wielkiej.
11c. przedłużenie ważności legitymacji obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
12.    Wnioski własne.
13.    Sporządzenie protokołu.
14.    Zamknięcie Walnego Zebrania.
Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.
Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia. Członkowie honorowi i wspierający korzystają jedynie z głosu doradczego.
Wszystkie pisemne wnioski i projekty zawierające więcej tekstu niż 3 strony standardowego tekstu formatu A4,  mogą być składane do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu do 20 kwietnia 2018r.
Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów (wyciąg z Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia POLARIS – OPP).
Robocze wersje sprawozdań za 2017 rok zostaną udostępnione do wglądu wszystkich członków Stowarzyszenia w wersji elektronicznej jak i na miejscu w dniu Walnego Zebrania.

 

Stacja Kosmiczna YSS...

... od wiosny tego roku ma również możliwość obsługi grup zorganizowanych w języku angielskim. Dwa nowe scenariusze misji umożliwiają m.in. podziwianie nocnego obrazu miast z orbity i poznanie dokładnie zasad zanieczyszczenia sztucznym światłem, a także dokładnego poznania jedynej tego typu imitacji kostiumu astronauty wzorowanego na kombinezonie ACES NASA. Nowe scenariusze dostępne będą od wiosny 2018 w standardowych programach turystycznych dla zwiedzających naszą siedzibę w Sopotni Wielkiej. Podczas Majówki z Astronomią 2018 Stacja Kosmiczna YSS posłuży nam również za miejsce przeglądu zdjęć z najciekawszych wydarzeń 2017 roku, a także jak zwykle coroczny wybór Szmacianki Polarisu 2017, czyli najzabawniejszych ujęć w działalności Stowarzyszenia POLARIS-OPP za ubiegły rok.
 
 
 

Międzyplanetarne Mistrzostwa 2018...

... tak nazwaliśmy wyjątkowy Astroevent Stowarzyszenia POLARIS - OPP, nad którym przez ostatnie tygodnie pracowali koordynatorzy naszej organizacji we współpracy z Agencją About Marketing & Communication z Warszawy. Podczas Majówki z Astronomią 2018 będzie można poznać bliżej założenia tych nietypowych wydarzeń łączących się tematycznie z mistrzostwami gry w piłkę nożną w Rosji br., ale i także poczuć się jak jeden z zawodników, wykorzystując specjalnie przygotowaną na ten cel dekorację Bazy Marsjańskiej. W starciu Mars kontra Ziemia, będzie można stanąć już na początku czerwca 2018r. w jednym z miast w Polsce. Od kwietnia będą do zdobycia pierwsze, specjalne bilety na Międzyplanetarne Mistrzostwa 2018, a to jeszcze nie wszystko!
 
 
 

Nocny spacer "Szlakiem Miejsc Obserwacyjnych"...

... Stowarzyszenia POLARIS-OPP po Sopotni Wielkiej, to wyjątkowa atrakcja Programu Ciemne Niebo, nawiązująca do niedawnej wizyty międzynarodowej grupy obrońców ciemnego nieba z 6 krajów Unii Europejskiej, którzy gościli na terenie naszej miejscowości. Podczas tego spaceru koordynatorzy POLARIS-OPP opowiedzą o nowych metodach redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem, wykonają pokaz nieba za pomocą zielonych laserów, a także zaproszą zainteresowanych do pomiarów jasności nieba z wykorzystaniem czujników SQM-L i dedykowanych raportów Programu Ciemne Niebo - Polska.  Spacer będzie uzależniony od pogody i odbędzie się między 29 kwietnia, a 7 maja 2018r. Rezerwacje będą przyjmowane pod numerem tel. 33 863-46-93 lub za pośrednictwem poczty e-mail podanej na podstronie Kontakt. 
 
 
 
 

Zapraszamy do Sopotni Wielkiej!

 

Harmonogram 2018

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Partnerzy

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 

 


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 / 32 749-28-19 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258