Baner seminarium w BRPO - 29.02.2024r.

29 lutego w Warszawie odbędzie się pierwsze tego typu w Polsce, szerokie spotkanie w formie interdyscyplinarnego seminarium nt. problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Inicjatywę tę podjął prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, m.in. po konsultacjach z Light Pollution Think Tankiem, a także działaczami naszej organizacji. Wśród licznych wystąpień głos zabiorą m.in. dr Sylwester Kołomański z UWr, rozpoczynający wykładem - refleksją czy Kopernik dokonałby swojego odkrycia w 2023r., a także Prezes Stowarzyszenia POLARIS-OPP Piotr Nawalkowski o wieloletnich doświadczeniach płynących z Programu Ciemne Niebo - Polska. Będzie również okazja do wysłuchania prelekcji dr hab. Andrzeja Kotarby z Centrum Badań Kosmicznych o najnowszym Raporcie nt. stanu zanieczyszczenia światłem w naszym kraju. Spotkanie to będzie również okazją do zapoznania się z szerokim gronem osób zaangażowanych z badania zjawiska "light pollution" jak i być może stanie się pierwszym krokiem ku uregulowaniu nadmiernej emisji sztucznego światła w przepisach polskiego prawa. Zainteresowanie inicjatywą wyrazili bowiem również posłowie i posłanki z terenu Żywiecczyzny, ale i nie tylko. Zapraszamy do udziału bezpośredniego lub on-line.