Akcje

Poprzez definicje “akcje” należy rozumieć wszystkie działania oparte na masowych przedsięwzięciach zewnętrznych skierowanych do ogólnopolskiego, ogólnoeuropejskiego lub ogólnoświatowego grona odbiorców, w jakie włączył się czynnie lub ogłosił samodzielnie Zarząd lub Walne Zebranie w imieniu Stowarzyszenia POLARIS – OPP. Dotąd kryteria te spełniły:

Logo Ogólnopolskiej Akcji "1,5% na astronomię"

Ogólnopolska Akcja "1% na astronomię". Akcja mająca na celu zwrócenie uwagi podatników odprowadzających podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, na możliwość przekazania 1,5% odpisu na cel popularyzacji astronomii, ochrony ciemnego nieba i aktywizacji społeczeństwa w tym zakresie.

Kongresy Organizacji Astronomicznych w Polsce - pomysł powołany na wniosek Walnego Zebrania jeszcze w 2004 roku, a przeprowadzony po raz pierwszy w dniach 16-18 września 2005r. w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Impreza zapoczątkowała coroczne spotkania przedstawicieli osób prawnych działających w sferze astronomii i wypracowania w trakcie jej trwania wspólnych kierunków i modelów współpracy na rzecz popularyzacji astronomii wśród społeczeństwa.

Informacje o akcji 1,5% na astronomię