Logo Ogólnopolskiej Akcji "1,5% na astronomię"

Ogólnopolska Akcja "1% na astronomię". Akcja mająca na celu zwrócenie uwagi podatników odprowadzających podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, na możliwość przekazania 1,5% odpisu na cel popularyzacji astronomii, ochrony ciemnego nieba i aktywizacji społeczeństwa w tym zakresie.

 

Ogłoszona 25 lutego 2005r. przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzona przez majowe Walne Zebranie. Stowarzyszenie POLARIS jako pierwsza, astronomiczna organizacja pożytku publicznego w Polsce podjęła się zbiórki tych funduszy na jeden, ogólnokrajowy cel umożliwiając w ten sposób odprowadzanie odpisów podatkowych wszystkim zainteresowanymi miłośnikom astronomii i organizacjom tego typu. Jawne formy wydatkowania, oficjalna strona www.astroprocent.pl i oficjalne rozliczanie funduszy, umożliwiły na tej podstawie zbudować pierwszą tego typu w Polsce (opartą najpierw o mechanizm 1%, a od 2023 roku 1,5%), ogólnopolską koalicję akcji, do której przyłączyło kilkanaście instytucji i podmiotów prawnych. Wysiłki te umożliwiły zebranie łączne ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych na popularyzację i wspieranie astronomii amatorskiej w Polsce, a w szczególności działania na rzecz ochrony ciemnego nieba w naszym kraju (zarówno działania "miękkie" typu publikacje, wydawanie materiałów, nagrody dla młodzieży, sympozja, konferencje itp., jak i "twarde" - inwestycje pilotażowe w oświetlenie uliczne, wsparcie zakupu opraw do obszarów ochrony ciemnego nieba, dotacje na rozwój astroturystyki czy budowę punktów pomiarowych "light pollution" itp.).

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż nam 1,5% podatku

 

 

Co warto zobaczyć:

Oficjalna strona Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię" (chwilowo niedostępna)

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia POLARIS-OPP z ujęciem Astroprocentu.

Przykładowe zestawienie wydatkowania środków za 2020 rok.