Jesteśmy instytucją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) działającą od 1994 roku w zakresie wybranych elementów pomocy społecznej i nauki. Naszym głównym celem statutowym jest przede wszystkim aktywizacja społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych) poprzez popularyzację astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych.
 
 
Od blisko 30 lat naszym nadrzędnym celem jest człowiek oraz jego pasja. Wywodząc się z zamiłowania do astronomii, wdrażamy coraz to nowsze projekty, programy i działania mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat otaczającego nas Wszechświata. Realizując nasze idee, często stosujemy innowacyjne "narzędzia" oraz metody, co odróżnia nas od innych organizacji tego typu w kraju.
 
 
Zaczynając od społeczności lokalnych i skupiając się na ich codziennych, przyziemnych problemach, często wychodzimy ponad to, co widać, animując środowisko, w którym żyją. Zachęcamy, aby mieć własne marzenia i realizować je, często wykraczając poza szarą rzeczywistość i standardowe metody funkcjonowania.
To ponadczasowa misja, którą kierujemy się od początku.
 
 
Motywujemy, aby wspólnie sięgnąć gwiazd...
 
 
Na kanwie tego przesłania budujemy strategię naszej działalności. Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy skutecznie założenia programu ochrony ciemnego nieba, ustanowiliśmy Ogólnopolską Akcję "1,5% na astronomię", testujemy model nietypowej oferty rekreacyjno-szkoleniowej w ramach "astroturystyki" czy też wprowadzamy na rynek nowy wachlarz usług niekomercyjnych o nazwie ASTROEVENTS czy Pikniki z Astronomią. Budujemy i pomagamy tworzyć zespoły eksperckie, jak Light Pollution Think-Tank (LPTT) czy strategie rozwoju Smart Village we współpracy z samorządami i III sektorem. Tworzymy i uczestniczymy w międzynarodowych inicjatywach popularnonaukowych w kooperacji ze Słowacją, Norwegią, Słowenią czy USA.
 
Jesteśmy również, a może przede wszystkim organizacją pasjonatów skupiającą ludzi o podobnych zainteresowaniach związanych z niebem. Potrafimy cieszyć się tym, co dla innych często jest niedostrzegalne. Łączymy przyjemne z pożytecznym, czerpiąc satysfakcję z obserwacji astronomicznych i przekazując tę pasję dalej.
 
Zapraszamy do współpracy!