Rozliczanie przed urzędem skarbowym za 2020r. trwa. Można więc cały czas przekazywać swój 1% podatku na Ogólnopolską Akcję "1% na astronomię", gdzie m.in. wspieramy jak co roku działania na rzecz ochrony ciemnego nieba, ale i nie tylko. W czasie pandemii COVID-19 i podczas licznych ograniczeń oraz obostrzeń wprowadzanych w Polsce, Astroprocent wsparł również aktywne uczestnictwo we wspólnych, zdalnych zajęciach pilotażowych w postaci meetingów z teleskopami w czasie pandemii COVID-19, finansując chociażby zakup trzech małych teleskopów wraz z akcesoriami, które udostępniane są do domów zainteresowanych rodzin. O tym właśnie mówi opublikowane już w marcu zestawienie wydatków 1% za 2019r., które ponosiliśmy jako administrator Akcji na przestrzeni 2020r. Pomimo, że zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdawczość za rok ubiegły publikujemy z początkiem lipca 2021r., już teraz na stronie www.astroprocent.pl prezentujemy podział środków i cele ich wydatkowania w formie graficznej. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć świadomość na co przeznaczamy pozyskane odpisy podatkowe. Zachęcamy zatem do wpisania numeru KRS: 0000076686 w swojego PITa za 2020r. i przyłączenia się tym samym do wsparcia czynnych działań na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce jak i popularyzacji astronomii amatorskiej!