Dział współpracy międzynarodowej

 

Dział założony w 2004 roku w celu nawiązania szerokich kontaktów z zagranicznymi instytucjami i grupami zajmującymi się astronomią. Przy jego zaangażowaniu realizowano m.in. pierwsze wymiany międzynarodowe oraz projekty współpracy transgranicznej. W trakcie niektórych obozów młodzieżowych dział organizował  krótkie kursy językowe związane z astronomią oraz prowadził sporadyczną korespondencję zagraniczną.

Od 2008 roku po zmianie koordynatorki prowadzącej, dział skupił się przede wszystkim na nawiązaniu współpracy z organizacjami na rzecz ochrony ciemnego nieba, co zaowocowało przystąpieniem Stowarzyszenia POLARIS - OPP do współpracy z International Dark-Sky Association jako organizacji partnerskiej.

Obecnie dział współpracy międzynarodowej:

  • prowadzi stałe kontakty z instytucjami i osobami z zagranicy głównie w języku angielskim,
  • wykonuje tłumaczenia tekstów i materiałów informacyjnych,
  • uczestniczy w zagranicznych konferencjach i sympozjach,
  • wspiera starania w kierunku organizacji działań o wymiarze międzynarodowy w Polsce.

Obecnie pracami tego działu kieruje koordynator Jakub Konior.

                                   
                                   
                                   

 

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż zmarła Julia Romanowska - wieloletnia członkini Stowarzyszenia POLARIS - OPP, współzałożycielka oraz działaczka Programu Ciemne Niebo w Polsce...

 

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 8 maja 2015r. o godz. 10:00 w kościele św. Szczepana w Katowicach.

Msza w intencji naszej koleżanki odbędzie się 2 czerwca br. o godz. 18:00 w ww. kościele.

 

"Zgasła nam jedna z Naszych Gwiazd... - dlaczego tak wcześnie?"

W dniach 20-31 sierpnia 2012r. w Pekinie odbyła się XXVIII Międzynarodowa Unia Astronomiczna, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób z całego świata skupionych wokół tematyki kosmosu. Jak się okazuje, amatorzy i pasjonaci także mogą wiele zdziałać na tym polu, o czym świadczy zaproszenie naszej przedstawicielki - Julii Romanowskiej, koordynatorki działu DIC, do przyjazdu i wygłoszenia krótkiej prezentacji o dokonaniach Programu Ciemne Niebo Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Prelekcja była częścią kilkudniowego bloku tematycznego o ochronie ciemnego nieba, którą moderowało NOAA.