Program Ciemne Niebo Polska funkcjonuje od 2004 roku w ramach struktury Stowarzyszenia POLARIS – OPP będącego organizacją partnerską IDA. Jednym z jego zadań jest utworzenie i utrzymanie obszaru ochrony ciemnego nieba w obszarze Żywiecczyzny i promocję w oparciu o „astro-turystykę”. Pozostałe cele zostały jasno określone w kilku podstawowych punktach, zgodnych z działalnością wielu organizacji zajmujących się ochroną ciemnego nieba na świecie:

  • określenie odpowiednich wzorów opraw  dostępnych na rynku polskim do  oświetlania ulic,
  • ewidencja miejscowości, w których prowadzi się świadome działania ku redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem i jednocześnie obserwacje nocnego nieba,
  • nawiązywanie porozumień z lokalnymi władzami w kwestii czasowego wygaszania oświetlenia ulicznego oraz instalacji prawidłowych opraw spełniających zasady ochrony ciemnego nieba i nie tylko,
  • pomoc we wdrażaniu tzw. racjonalnej polityki oświetleniowej, zmniejszającej poziom zanieczyszczenia sztucznym światłem jak i zużycie energii elektrycznej,
  • pozyskiwanie funduszy na zakup i wymianę oświetlenia w wyznaczonych miejscach,
  • opracowanie informatorów i organizacja konferencji,
  • ogłaszanie konkursów na innowacyjne rozwiązania pomagające chronić ciemne niebo w Polsce, jak i popularyzację i edukację społeczną w tym względzie (ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia),
  • poszukiwanie partnerów instytucjonalnych do programu "CN" zarówno w Polsce jak i za granicą,
  • promocja programu w mediach.

Pierwsze działania w tym zakresie nasza organizacja podjęła jeszcze w latach 90 poprzedniego stulecia, kiedy to prowadząc systematyczne obserwacje meteorów, starała się o czasowe wygaszanie latarni ulicznych w swojej miejscowości na Żywiecczyźnie w Beskidach. Dzięki tej inicjatywie w dużej części Sopotni Wielkiej, latarnie wygaszano w późnych godzinach nocnych co przyniosło oszczędności dla gminy i w ślad za nią, poszły inne miejscowości z Żywiecczyzny. Sukces ten spowodował, że Zarząd Stowarzyszenia podjął dalsze próby promocji ochrony ciemnego nieba także w innych obszarach kraju.

Z ogólnokrajowej akcji „1% na astronomię” (www.astroprocent.pl), której zadaniem jest pozyskiwanie odpisów podatkowych 1% na działania związane z popularyzacją astronomii w Polsce, Stowarzyszenie postanowiło sfinansować kilka kampanii informacyjnych m.in. takich akcji jak Globe at Night czy polską grupę WGW, jeżdżącą po różnych szkołach w kraju i uświadamiającą młodzieży problem zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem. Wydane zostały również plakaty oraz ulotki w niewielkim nakładzie.

W 2005 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP zorganizowało w Planetarium Śląskim pierwszy Kongres Organizacji Astronomicznych, podczas którego na forum polskich i słowackich stowarzyszeń astronomicznych dyskutowano o problemie ochrony ciemnego nieba jak i innych akcjach. Owocem tego spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w tej kwestii, jak i dwa lata później, oficjalnego listu do władz polskich, zwracającego uwagę na ten problem. Niestety zarówno działania kongresowe jak i apel społeczny spotkały się z niewielkim zainteresowaniem. W związku z powyższym działania programu Ciemne Niebo skupiły się na konkretnych problemach w miejscowościach, w których starano się o zachowanie naturalnych walorów nocnego nieba. Powołano również oficjalną stronę programu pod adresem www.ciemneniebo.pl

 

Logotyp programu opracował młody uczestnik konkursu, uczeń kl. IV - Łukasz Lachur z Bytomia, w ramach programu "Przybliżmy Dzieciom Niebo" i realizacji działań grupy WGW.

 

Warto jeszcze na koniec dodać, że Stowarzyszenie POLARIS – OPP prowadzi swoją działalność od 1994 roku, skupiając się w głównej mierze na popularyzacji astronomii i nauk pokrewnych wśród młodzieży. To właśnie do nich skierowane są główne działania statutowe Stowarzyszenia i taki cel ma również program Ciemne Niebo. Poprzez zajęcia praktyczne, szkolenia, pokazy nocnego nieba za pomocą Mobilnego Obserwatorium w ich miejscu zamieszkania lub budowę modeli i makiet przedstawiających problem zanieczyszczenia światłem, chcemy uświadomić młodemu pokoleniu, że warto poczynić starania o zachowanie widoku Drogi Mlecznej i nocnego nieba pełnego gwiazd, dla tych, którzy przyjdą po nas. Więcej na temat programu, jego działań jak i możliwości współpracy można się dowiedzieć pisząc na adres Stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na stronie www.ciemneniebo.pl