Program powołany przez Zarząd Stowarzyszenia końcem 2005 roku, polegający na utworzeniu stałej formacji osób (koordynatorów) zainteresowanych naukami ścisłymi pt. WGW, w celu edukacji społeczeństwa na zasadzie wyjazdowych spotkań i prelekcji. Głównym „narzędziem” WGW jest Mobilne Obserwatorium – TSA, które stanowi doskonałą formę popularyzacji astronomii, meteorologii, ekologii i innych nauk pokrewnych w takich miejscach jak szkoły, świetlice, imprezy masowe na rynkach miast, wycieczki w plenerze itp.

W 2005 roku projekt Fomalhaut i Thuban 1 zapewnił formacji WGW dodatkowe wsparcie techniczne w postaci sprzętu multimedialnego, doposażenia samochodu i ekwipunku dydaktycznego na sesje astronomiczne w terenie. Jedną z największych atrakcji oferowanych przez nas w ramach działań WGW, okazały się być od tego czasu publiczne pokazy nieba oraz relacje z wydarzeń astronomicznych podczas imprez masowych (zaćmienia Słońca, Księżyca, tranzyt Wenus przez tarczę Słońca, maksimum meteorów z roju Leonidy itp.).

Od 2006 roku koordynatorzy WGW prowadzą działania popularyzacyjne na terenie całego kraju, a nawet na obszarze północnej Słowacji. Dużym zainteresowaniem cieszą się głównie interaktywne zajęcia WGW, polegające na bezpośrednim uczestnictwie adresatów "wykładu" w doświadczeniach, obserwacjach nieba, warsztatach i quizach z astronomią.

Uniwersalny wykład WGW skierowany do szerokiego grona odbiorców opiera się na kilku zasadnicznych punktach każdego programu:

 • wykład wprowadzający z zakresu astronomii i nauk pokrewnych,
 • prezentacja sprzętu i BHP obserwacji astronomicznych,
 • samodzielna obsługa teleskopów itp.,
 • szkolenie z orientacji na nocnym niebie,
 • wspólna budowa konstrukcji gwiazdozbiorów,
 • prezentacja układu słonecznego wraz z budową małego modelu,
 • symulacja obserwacji meteorów,
 • wspólne wypełnianie raportów obserwacyjnych,
 • pokaz meteorytów i sprzętu do ich poszukiwania,
 • prelekcja wprowadzająca o meteorologii,
 • samodzielne obserwacje pogody za pomocą Mobilnego Obserwatorium,
 • pokaz zdjęć objazdowej galerii i sprzętu do astrofotografii,
 • prezentacja modeli kosmicznych i zdjęć z wnętrza stacji YSS,
 • opracowanie listy sztucznych satelitów do obserwacji w danym dniu,
 • pokaz przenośnej makiety dydaktycznej "ciemnego nieba" (w skali H0),
 • prezentacja Mobilnego Obserwatorium,
 • zaproszenie do wspólnych obserwacji nocnego nieba.

Funkcjonowanie grupy WGW, podobnie jak Stowarzyszenia POLARIS - OPP, nie jest nastawione na zysk. Należy się jednak liczyć z koniecznością pokrycia kosztów bezpośrednich jak dojazd do miejsca prelekcji, zużycie materiałów i sprzętu, opłaty administracyjne itp. Popularyzacja astronomii i nauk pokrewnych prowadzona jest w oparciu o działalność statutową pożytku publicznego.

Istnieją dwie możliwości skorzystania z działań WGW:
- zaproszenie grupy na wykład/prezentację włączenie z partycypacją w kosztach organizacyjnych,
- udział w sponsorowanym wykładzie/prezentacji w ramach programów towarzyszących.

W obu przypadkach prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów uczestnictwa.