W dniach 20-31 sierpnia 2012r. w Pekinie odbyła się XXVIII Międzynarodowa Unia Astronomiczna, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób z całego świata skupionych wokół tematyki kosmosu. Jak się okazuje, amatorzy i pasjonaci także mogą wiele zdziałać na tym polu, o czym świadczy zaproszenie naszej przedstawicielki - Julii Romanowskiej, koordynatorki działu DIC, do przyjazdu i wygłoszenia krótkiej prezentacji o dokonaniach Programu Ciemne Niebo Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Prelekcja była częścią kilkudniowego bloku tematycznego o ochronie ciemnego nieba, którą moderowało NOAA.

 

 

 

Blok poświęcony ochronie ciemnego nieba, miał w tym roku szczególny wymiar, gdyż brane było pod uwagę ustanowienie międzynarodowych standardów w ocenie jakości nocy jak i wykonywania pomiarów zanieczyszczenia światłem. Temat, który kilka Konferencji temu nie był nawet poruszany, dziś okazuje się być istotnym elementem światowego spotkania astronomów. 

 

 

Nasza przedstawicielka wygłosiła w trakcie jednego ze spotkań aż dwa referaty - jeden autorski, w opracowaniu Stowarzyszenia POLARIS - OPP oraz drugi - w imieniu Prezydenta IDA Europe - Friedla Pasa. Oba dotyczyły poczynań Polski i Europy na polu ochrony ciemnego nieba jak i prezentacja dalszych celów na najbliższe lata. Była również mowa o 12. Europejskim Sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba, które zaplanowane było kilka dni po IAU we wrześniu br. w Bielsku-Białej.

 

Pełny program grupy roboczej SpS17 dostępny na stronie: http://iau.iteda.org/

 

Ponieważ problem zanieczyszczenia światłem staje się coraz bardziej groźny, istnieje potrzeba do informowania o tym społeczeństwa. Metody różnią się w różnych częściach świata. Nasza prezentacja skupiła się na przykładach z rozwijających się krajów europejskich, głównie Polski, ale i nie tylko.
     Dwadzieścia lat temu, kiedy IDA powstała, nikt w Polsce nie słyszał o zanieczyszczeniu świetlnym. Były też inne problemy, a rząd i samorządy nie mając pieniędzy na oświetlenie uliczne, nie zwracały uwagi na rozwijający się problem. Obecnie, nasz kraj szybko się rozwija i wraz z budową chociażby nowych dróg, ludzie oczekują więcej oświetlenia zewnętrznego. Ponadto, istnieją fundusze unijne ściśle określone na ten cel. To oznacza, że ​​podnoszenie świadomości na temat zanieczyszczenia światłem jest kluczowe. Jednak w dobie bardzo silnego przepływu informacji, edukowanie ludzi o takim problemie ​​jest coraz trudniejsze, ponieważ  wiadomości są
filtrowane pod względem nośności przekazu, a ten nigdy nie był na pierwszy miejscu.
    Głównym celem naszej prezentacji podczas IAU w Pekinie, było przedstawienie różnych sposobów podnoszenia świadomości, w tym edukację zwykłych ludzi podczas regionalnych pikników, targów, pokazując że "astroturystyka" to nowy rodzaj aktywnego wypoczynku i że zanieczyszczenie światłem w tym nie pomaga; edukowanie ludzi w miastach za pośrednictwem różnych wydarzeń (jak chociażby Astroeventy w centrach handlowych czy na rynkach miast), banery, konferencje informacyjne, rady gmin i uświadamianie, że instalacja lamp ulicznych o odpowiednich typach i ograniczenie ich liczby może ciąć wydatki. Chcieliśmy tym samym zwrócić uwagę, że potrzeba rozmawiać o oświetleniu z firmami energetycznymi oraz informować zwykłych ludzi przez media - Internet, radio i gazety.
     W prezentacji staraliśmy się pokazać, jakie są efekty wyżej wymienionych metod promocji i zaprezentowano inne ciekawe sposoby edukowania ludzi, które zakończyły się sukcesem w innych krajach Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Dowiedz się więcej o Międzynarodowej Unii Astronomicznej na wikipedia.org

Oficjalna strona XXVIII IAU Pekin, 2012 - http://www.astronomy2012.org/