W lutym 2003 roku w gronie Beskidzkiego Klubu Astronomicznego „POLARIS” powstał pomysł zbudowania amatorskiej stacji meteorologicznej z przeznaczeniem do przewidywania pogody na sesje astronomiczne w Sopotni Wielkiej. Miejscowość ta dodatkowo ze względu na położenie w dolinie otoczonej zewsząd górskim łańcuchem Beskidów, zawsze cechowała się zmiennością i nieprzewidywalną pogodą często różniącą się od ogólnych prognoz dla Polski podawanych w masowych komunikatach meteorologicznych. Sytuacje te skłoniły nas do nieco głębszego rozważenia udziału pogody w obserwacjach nieba i tak oto powstał pomysł zbudowania dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO. Dofinansowanie na ten cel przekazała  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, posiadająca środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (projekt Navi 1).
 
W projekcie udział wzięło ponad 100 osób - głównie młodzież lokalna uczęszczająca codziennie na wykłady, prelekcje, pokazy i warsztaty zarówno z zakresu meteorologii jak i innych dziedzin pokrewnych. W działaniach tych pomogły nam m.in. takie instytucje jak IMGW oddział Warszawa i Katowice, Planetarium Śląskie posiadające stacje meteorologiczną, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, liczni studenci i wolontariusze, mieszkańcy itp. Stacja ASTROMETEO zlokalizowana została na prywatnym, bezpłatnie wydzierżawionym gruncie znajdującym się nieopodal siedziby Stowarzyszenia POLARIS - OPP, będącej jednocześnie w bliskim sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej.
 
            Zobacz docelowy plan stacji ASTROMETEO (wersja PDF):
 
Na początku działań na stacji zamontowano m.in. termometry rtęciowe do szczegółowego pomiaru temperatur panujących na różnych wysokościach nad ziemią podczas obserwacji (informacje przydatne dla sesji meteorowych w pozycji leżącej). Następnie stacja ASTROMETEO została wyposażona m.in. w anemorumbometr mierzący dokładnie prędkość i kierunek wiatru, termohigrometr podający z dokładnością do 0,1 st. aktualne panującą temperaturę na sesji oraz poziom wilgotności powietrza, która ma duży wpływ na obserwacje teleskopowe (skraplająca się mgła na optyce itp.). Stacja posiada również luksometr mierzący dzienne nasłonecznienie i jego intensywność. Ma to zastosowanie przy obserwacjach Słońca, gdyż zmniejszająca się powłoka chmur przepuszcza do ziemi większą ilość słonecznego światła dając tym samym nadzieję, na wykonanie obserwacji Gwiazdy Dziennej pod względem aktywności plamotwórczej. Stacja posiada także deszczomierz oraz barometr. Wszystkie ww. urządzenia zintegrowane są radiowo z przenośnym odbiornikiem LCD z możliwością automatycznych wizualizacji danych po podłączeniu do komputera. Łącznie cała stacja tworzy doskonałe urządzenie do przewidywania pogody przydatne głównie obserwatorom nocnego nieba w Sopotni Wielkiej. 
 
 
 
Na co dzień stacja ASTROMETEO dostępna jest do zwiedzania jak i organizacji warsztatów dydaktyczno-pomiarowych. Do przyjazdu w szczególności zapraszamy szkoły, grupy zorganizowane, studentów jak i osoby zainteresowane meteorologią po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Wstęp na obszar stacji odbywa się wyłącznie w obecności koordynatora. Zwiedzanie lub organizacja warsztatów prowadzone jest w ramach odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności statutowej, w zależności od realizowanych projektów w określonym czasie. 
 
 
Zobacz przykładowe zdjęcia tej atrakcji: