Navi 1

okres realizacji od stycznia do maja 2004r. Tytuł projektu: „Wiejski ogródek – zamiast warzyw, wiedza meteorologiczna”.  Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia była budowa dydaktyczno-pomiarowej stacji meteorologicznej o nazwie ASTROMETEO na terenie Sopotni Wielkiej i poprowadzenie za jej pomocą działań edukacyjnych i warsztatów meteorologicznych dla młodzieży lokalnej. Działania wspierały różne organizacje i instytucje jak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, IMGW, Planetarium Śląskie, Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wlk. i inne. Główny cykl działań odbył się w okresie ferii zimowych 2004 na terenie Sopotni Wielkiej, kiedy to młodzież wykonywała systematyczne spisy pogody, obserwowała i fotografowała niebo, uczęszczała na zajęcia dydaktyczne itp. Na przestrzeni marca i kwietnia w okolicznych szkołach gminy Jeleśnia odbyły się pokazy i prezentacje meteorologiczne oraz zorganizowano cykl wycieczek na stację ASTROMETEO. Projekt zakończył się oficjalnym podsumowaniem w okresie majówki (1-3 maja 2004), a także wycieczką naukową szlakiem stacji meteorologicznych woj. śląskiego. Łącznie w całym projekcie udział wzięło ok. 1000 młodych osób i 10-ciu koordynatorów. 
 
 
 
 
 
Ciekawostki: