Na niniejszej podstronie publikujemy sprawozdania z działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP z ostatnich lat w wersji łącznej, przygotowane jako pliki PDF. Każdy dokument można również otrzymać do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w Sopotni Wielkiej nr 174.
 
 
Dodatkowe sprawozdania Stowarzyszenia POLARIS - OPP dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/
 
Sprawozdania za dany rok publikowane są po ostatecznym zatwierdzeniu przez Walne Zebranie, tj. najpóźniej 10 lipca roku następnego zgodnie z ustawą o rachunkowości i UoPPiW (nie dotyczy lat pandemii COVID-19 z uwagi na wydłużanie okresów sprawozdawczych dla organizacji pozarządowych).
 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności za 2023 rok PDF - 1,78 MB
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2022 rok PDF - 4,10 MB
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2021 rok PDF - 3,35 MB
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2020 rok PDF - 3,16 MB
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2019 rok PDF - 5,09 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2018 rok  PDF - 3,59 MB  
     
     
  Sprawozdanie z działalności za 2017 rok  PDF - 9,22 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2016 rok   PDF - 5,59 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2015 rok  PDF - 5,04 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2014 rok  PDF - 1,28 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2013 rok  PDF - 1,89 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2012 rok  PDF - 1,41 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2011 rok  PDF - 3,10 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2010 rok  PDF - 1,90 MB  
     
     
 Sprawozdanie z działalności za 2009 rok
PDF - 875 KB
 
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2008 rok PDF - 1,35 MB
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2007 rok
 PDF - 1,01 MB
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2006 rok  PDF - 0,98 MB
     
     
Sprawozdanie z działalności za 2005 rok  PDF - 1,95 MB