W tym miejscu umieszczone zostały różnego typu dokumenty obowiązujące w Stowarzyszeniu POLARIS - OPP,  przydatne głównie w przypadku wykonywania różnych procedur i działań administracyjnych. Kolejność wg. daty dodania - najstarsze na samym dole (za wyjątkiem aktualizacji dokumentów). Jeśli brakuje jakiegoś pliku prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.
 
 
 Data dodania Nazwa dokumentu/pliku  Format/rozmiar Pobierz
       
04.04.2019 Regulamin działów tematycznych
POLARIS-OPP - wersja 2002.14
PDF/211KB
       
       
 30.06.2018 Regulamin Wolontariatu v.3 PDF/190KB
       
       
 01.03.2013  Wzór legitymacji członkowskiej
- seria 04
 PDF/33KB  
       
       
 01.05.2012  Logotyp reklamowy POLARIS - OPP PNG/114KB  
       
       
 05.07.2011 Umowa użyczenia pojazdu  DOC/28KB  
       
       
 04.04.2011  Umowa użyczenia nieruchomości pod M/O DOC/47KB  
       
       
 03.04.2011  Logotyp reklamowy POLARIS-OPP  CDR/18KB  
       
       
 17.06.2013  Wzór oświadczenia podatkowego do zatrudnienia  DOC/26KB  
       
       
09.07.2018 Regulamin Pracy dla osób zatrudnionych
w POLARIS-OPP - v.3
PDF/199KB
       
       
28.11.2017 Zasady równego traktowania przy zatrudnieniu
w POLARIS-OPP - v.2
PDF/282KB
       
       
16.05.2010 Karta Zasad Obserwatora PDF/201KB
       
       
 29.10.2009  Wzór karty członkowskiej
- seria 03
 JPG/40KB  
       
       
 26.09.2007  Flaga
Stowarzyszenia POLARIS - OPP
 GIF/20KB  
       
       
 09.05.2006  Wniosek o fundusze dla
działów tematycznych
 PDF/65KB  
       
       
 24.11.2004

 Logotyp
Stowarzyszenia POLARIS - OPP

 JPG/74KB