Norma 1

okres realizacji od 2011 roku do 30 września 2012 rok. Tytuł projektu: "12. Sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba". Dotujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie obejmujące swoim terminarzem zarówno przygotowania jak i samą organizację 12. Europejskiego Sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba pod auspicjami International Dark-Sky Association, zostało zrealizowane w dniach 13-15 września 2012r. w Bielsku-Białej. Po raz pierwszy w Polsce odbyła impreza o takiej randze i charakterze naukowym, związana z szeroko pojętą tematyką zanieczyszczenia nocy sztucznym światłem. Blisko 100 osób zjechało się do stolicy Podbeskidzia zarówno z Polski i Europy, ale i z tak odległych stron świata jak Japonia czy USA. Celem całego przedsięwzięcia było podniesienie świadomości społecznej na temat problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem i jego wpływie na przyrodę, człowieka i otoczenie. Istotnym było także nagłośnienie i zwrócenie uwagi społeczeństwa na temat problemu „zanikających nocy” w blasku nieprawidłowo zaprojektowanych lamp, a także wymiana doświadczeń i informacji między różnymi środowiskami na ten temat. Dofinansowując ten projekt, WFOŚiGW po raz pierwszy w historii uznał ochronę ciemnego nieba jako element ekologii. Łącznie w projekt zaangażowanych było ok. 120 osób.
 
 
 
 
 
Ciekawostki: