Miło nam poinformować, że w drodze oceny wniosków przez ekspertów Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, nasza organizacja - "córka": Fundacja Satelitarna Polarisu, otrzymała w tym roku dotację na projekt pt. "Kodujemy naszą przyszłość" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2018 (Priorytet 2). Tym samym projekt ten znalazł się na liście 539 dofinansowanych ofert z całego kraju, na blisko 3tys. złożonych do tegorocznej edycji konkursu FIO na lata 2014-2020. Jego tematyka oscylować będzie wokół programowania, kodowania i projektowania 3D, czyli czegoś, co zawsze towarzyszyło i coraz bardziej determinuje każdą z nauk ścisłych, a tym bardziej astronomię i astronautykę. Od tego momentu możliwości naszych organizacji wkroczą na zupełnie nowy grunt dzięki prowadzonej współpracy między tymi podmiotami.

 

 

 

Fundacja Satelitarna Polarisu realizuje swoje działania w zakresie szeroko pojętej edukacji i popularyzacji nauk ścisłych, przyrodniczych, a także działalności kulturalnej i technicznej. Głównymi aktywnościami dotychczas były między innymi organizowane pokazy naukowe, a także zajęcia z młodzieżą w zakresie różnych form aktywizacji, jak na przykład konkursy wiedzy fizycznej oraz wyjazdowe wystawy pod nazwą Astroevent we współpracy ze Stowarzyszeniem POLARIS-OPP oraz innymi podmiotami. Fundacja była współorganizatorem Astroeventu z kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim, który spotkał się z młodzieżą uczestniczącą w warsztatach naukowo-technicznych w Parku Magnolia we Wrocławiu, ale i także organizowała występy i koncerty muzyki kosmicznej typu ambient Space, poważnej oraz regionalnej przy zaangażowaniu lokalnych mieszkańców Żywiecczyzny (Sopotnia Wielka 2014-15 i 16 rok oraz Puławy 2016). Fundacja realizowała także wernisaże prac konstruktorskich tzw. elektroinspiracji i eko-inspiracji młodzieży między innymi w takich miastach jak Wrocław, Żywiec, Łódź. Do najciekawszych można między innymi zaliczyć prace artystyczne w postaci tematycznych tatuaży, stylizacji strojów kosmicznych, a także pokazów wykonywany przez młodzież uczestnicząca w warsztatach z terenów defaworyzowanych. W 2015 roku Fundacja współrealizowała tournee pokazowe pneumatycznego, Wirtualnego Obserwatorium Ciemnego Nieba w 15 gminach powiatu kutnowskiego we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego i przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi, a także na terenie Szczawnicy przy kooperacji z Fundacją Andrzeja Mańkowskiego. Fundacja była także współtwórcą i współwykonawcą dydaktyczno-pokazowej Bazy Marsjańskiej na EURO2012 pt. "Zagraj w Piłkę na Marsie", której wystawę prezentowano m.in. we Wrocławiu, Koninie, Kielcach, Rudzie Śląskiej, Warszawie i Krakowie.
 
 
W ramach wygranego projektu z Programu FIO 2018, zakłada się zorganizowanie zajęć z przedmiotów ścisłych i technicznych: kodowanie dla młodszych dzieci, modelarstwo 3D dla starszych dzieci, a także wyszkolenie 10 społecznych – lokalnych edukatorów robotyki, którzy będą mogli prowadzić dla dzieci zajęcia w trakcie projektu jak i później w przyszłości (szkolenia prowadzone przez profesjonalne firmy zakończone otrzymaniem certyfikatu). Odbędą się także zajęcia z modelarstwa (modelowanie i drukowanie 3D za pomocą zakupionej do tego celu wysoko-wydanej drukarki), a szkolenia dla ww. edukatorów kodowania pozwolą na rozpoczęcie przez nich samodzielnych prac w tym zakresie. Pomocami naukowymi będzie zakupiona seria programowalnych robotów/dronów, specjalnych plansz dydaktyczno-programistycznych dla małolatów, pełnego oprogramowania czy kilkunastu tabletów dla starszych uczestników. 
 
Projekt zakończy się wystawą zdjęć i prac 3D uczestników w udostępnionej przez partnera  - Stowarzyszenie POLARIS-OPP Sali wielofunkcyjnej w Sopotni Wielkiej.