30 października 2018r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w naszym kraju. Jest to program Komisji Europejskiej mający na celu aktywizację społeczeństwa w trzech obszarach: wolontariatu w wymiarze międzynarodowym, staże i miejsca pracy w III sektorze oraz projektów solidarnościowych, rozumianych jako szerokie spektrum działań na rzecz środowisk lokalnych. Programem tym zarządza w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Narodowej Agencji. To właśnie ta instytucja była gospodarzem wydarzenia inauguracyjnego, na którym wśród zaproszonych gości jako panelista jednej z debat wystąpił Prezes Stowarzyszenia POLARIS - OPP, Piotr Nawalkowski. Okazuje się bowiem, iż doświadczenie naszej organizacji w realizacji projektów dotacyjnych sprzed ponad 10 lat, ma tutaj kluczowe znaczenie...  
 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest Narodową Agencją Programów: Europejski Korpus Solidarności i Erasmus+. Swoją działalność rozpoczęła w 1993 roku. Programy, którymi zarządza FRSE dają możliwość zdobycia wiedzy formalnej na wszystkich poziomach edukacji oraz poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia nowych doświadczeń metodami edukacji pozaformalnej i praktycznej. Projekty te dają szansę uczestnikom na rozwijanie swoich pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.  Mało kto jednak pamięta, iż ten sam podmiot wdrażał w naszym kraju jeden z najbardziej niegdyś rozpoznawalnych programów pt. "Młodzież" i "Młodzież w Działaniu", którego jednym z pierwszych beneficjentów w roku 2002, a więc jeszcze jako europejskich środków przedakcesyjnych, był ówczesny Beskidzki Klub Astronomiczny POLARIS, a dzisiejsze Stowarzyszenie POLARIS - OPP. 
 

Czytaj więcej o projekcie Acubenus...

 
Sukces tamtego projektu zaowocował realizacją kilku następnych inicjatyw młodzieżowych i to już nie tylko na terenie Sopotni Wielkiej. Nasza organizacja wspierała m.in. grupy z Palowic koło Rybnika, Dąbrowy Górniczej czy słowackiego Martina i Kysuckiego Novego Mesta. Realizowaliśmy projekty z zakresu obserwacji meteorów, modelarstwa, literatury, współpracy transgranicznej, a nawet warsztatów plastycznych. Jednym słowem - wiele wypracowanych rozwiązań jak i doświadczenia zdobyte z lat 2002-2009, stanowiły i stanowią po dziś dzień potencjał naszego Stowarzyszenia (włącznie, a może przede wszystkim z kapitałem ludzkim jaki wówczas wypracowaliśmy). 
 
Jak się okazuje, obecny program wdrażany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, ma wiele wspólnego z dawnym Programem Młodzież w Działaniu. Znów będzie można startować w konkursach dotacyjnych na inicjatywy lokalne w naszym kraju jak i współpracy zagranicznej. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro, a konkursy naboru wniosków o dofinansowanie działań, będą ogłaszane trzykrotnie każdego roku - w lutym, kwietniu i październiku. W przykładowym projekcie solidarnościowym, za 12-miesięczny okres działań można otrzymać 8 tys. euro + koszty nadzwyczajne i honorarium coacha. To niewątpliwie daje solidne narzędzie do podejmowania inicjatyw społecznych w zakresie polityki młodzieżowej - głównie dla małych, często niedoświadczonych organizacji, które jeszcze nie miały bądź nie chcą mieć do czynienia z biurokracją innych programów jak EFS czy EFRROW.  
 
Warto więc zainteresować się nowymi programami Narodowej Agencji EKS: http://eks.org.pl/o-korpusie/