Wraz z pierwszymi dniami marca nasza organizacja obchodzi 16-lecie działalności, zapoczątkowanej od  wspólnych obserwacji nieba w Sopotni Wielkiej. Pierwsze kroki w kierunku astronomii amatorskiej i rozwijaniu własnych zainteresowań stawialiśmy jeszcze jako dzieci, kiedy to trzech młodych założycieli zapoczątkowało w tym czasie grupowe obserwacje meteorów oraz sporadyczne sesje słoneczne. Za podstawowe wyposażenie służył nam prywatny sprzęt optyczny w postaci kilku par lornetek, lunety widokowej, oraz teleskopu o śr. lustra 10cm.

 

 

 

Głównym celem działalności w tym czasie było prowadzenie obserwacji nieba i rozwijanie zainteresowań w kierunku astronomii. Sporządzone zostały pierwsze wzory klubowych raportów obserwacyjnych oraz zorganizowany został pierwszy konkurs wiedzy astronomicznej ASTRO-I, sprawdzający w szczególności znajomość łacińskich nazw gwiazdozbiorów. Założone zostały „Dzienniki Obserwacyjne” jako główne nośniki danych pracy klubowej, a ich prowadzenie zapoczątkował Prezes Klubu Piotr Nawalkowski.
 
W 1997 roku na kartach historii Polarisu pojawiły się pierwsze turnusy obozowe w Sopotni Wielkiej pt. Wakacje z gwiazdami. Ogłoszenia na ten temat pojawiły się po raz pierwszy w Vademecum Miłośnika Astronomii. Do Klubu (stowarzyszenia prostszego) przynależało już kilkanaście osób - w większości lokalna młodzież. W 1998 roku młodzieżowi przedstawiciele Polarisu zaprezentowali po raz pierwszy swoje osiągnięcia w zakresie astrofotografii amatorskiej, uczestnicząc m.in. w OZMA II w Borównie jak i za pośrednictwem publikacji zdjęć z zaćmienia Księżyca na łamach Uranii - Postępów Astronomii.
 
Kryzys personalny i finansowy przysłonił nam nieco wydarzenia astronomiczne w 1999 roku. Mimo wyjątkowego zaćmienia Słońca w Polsce, stan klubowego poczetu zmniejszył się do 10-tki zainteresowanych. Organizowane zostały kolejne konkursy z serii ASTRO oraz obozy astronomiczne w Sopotni Wielkiej, ale nie spotkały się one z  zainteresowaniem.
 
Lata 2000-2001 były formą odbudowy dawnych struktur i sposobów działalności. Sformułowany został nowy Zarząd, opracowano pierwowzór dzisiejszego statutu oraz rozpoczęto starania o pełną rejestrację w KRS. Podczas ASTROFERII 2001 w Sopotni Wielkiej zorganizowany został zjazd słuchaczy audycji astronomicznych Jana Desselbergera (Radio Katowice), co zwiększyło znacznie zainteresowanie działalnością naszej organizacji. W tym samym roku odbyły się także dwa letnie zjazdy obserwacyjne pt. ASTROLATO 2001, dzięki którym nie tylko zwiększyła się znacznie liczebność klubowiczów, ale i również powstał pomysł na pierwszy projekt dotacyjny (syg. Acubenus), który zapoczątkował nowy rozdział działalności Polarisu.
 
Dziś oprócz prowadzenia miłośniczych obserwacji nieba, przekazujemy już swoją wiedzę, doświadczenie i zainteresowania kolejnym pokoleniom jak i innym organizacjom czy podmiotom. Prowadzimy własne programy popularyzacyjne i animujące środowiska lokalne, realizujemy projekty, działamy w kilku miejscach w kraju, współtworzymy Lokalne Grupy Działania i związki stowarzyszeń, czy też staramy się chronić ciemne niebo do obserwacji astronomicznych. Wyjątkowy jest również fakt, iż od początku naszej działalności opieramy się w głównej mierze na zainteresowaniach oraz pracy społecznej w ramach wolontariatu!
 
Zapraszamy serdecznie do współpracy!