W pierwszy weekend marca br. odbyło się zebranie lokalne mieszkańców i władz Sopotni Wielkiej z udziałem przedstawicieli i specjalistów ze Stowarzyszenia POLARIS - OPP oraz Wójta Gminy Jeleśnia. Spotkanie w dużej mierze poświęcone było kontynuacji projektu unijnego na rzecz ochrony ciemnego nieba w miejscowości oraz sprawdzenie poparcia społecznego dla tej inicjatywy. Członkowie naszej organizacji zaprezentowali również galerię zdjęć przedstawiających w skrócie działalność POLARIS-OPP na rzecz społeczności lokalnej, jako otwarcie nowego, 17. roku funkcjonowania przypadającego na marzec 2011. 

 

 

Na zebraniu oprócz działalności naszego Stowarzyszenia, zaprezentowano również historię ochrony ciemnego nieba na terenie Sopotni Wielkiej, począwszy od 1997 roku aż do chwili obecnej. Przedstawiono perspektywy wdrażania projektu finansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013, który przewiduje wymianę oświetlenia ulicznego na terenie całej miejscowości, przypadającą właśnie na rok 2011. Mieszkańcy wysłuchali również krótkiego wystąpienia przedstawiciela branży elektrycznej współpracującego z firmą ENION S.A., który przedstawił szczegóły techniczne inwestycji oraz podkreślił innowacyjny charakter całego przedsięwzięcia. Udzielił również informacji jak wiele gmin wygasza późną nocą oświetlenie uliczne w powiecie żywieckim, decydując się na taki krok głównie z tytułu oszczędności. 

 

Prezes Zarządu POLARIS-OPP przedstawił warunki, jakie musi spełniać projekt od strony merytorycznej oraz dlaczego zanieczyszczenie sztucznym światłem jest tak uciążliwe dla naszej działalności, ale i nie tylko. Przedstawione zostały również analizy częstotliwości ruchu nocnego na terenie Sopotni Wielkiej, w ujęciu okolic Miejsc Obserwacyjnych nr 1, 2, 3, 6 i 7. Ku zaskoczeniu wielu mieszkańców, dane z lat 2005, 2007 i 2008 wskazywały, iż 50tys. zł. rocznie przeznaczane jest w dużej mierze na oświetlanie ulic dla... kotów! Analiza ta dotyczyła okresu między godz. 0:00 a 4:00 w nocy, kiedy to zarówno ruch pieszy jak i zmechanizowany jest praktycznie zerowy. Tegoroczne zliczenia ruchu tygodniowego również wskazują na utrzymującą się tendencję tego typu. Przykładowo w nocy z soboty na niedzielę średnia dla pieszych wyniosła 2,2 przy 1,7 dla samochodów. Natomiast w tygodniu odnotowano aktywność pieszych równą 0,0 i 0,25/h. dla aut.

 

 Po zakończonej prezentacji danych, przeprowadzono ogólną dyskusję i wysłuchano głosów sprzeciwu, wśród których m.in. pojawił się argument o cofaniu się w rozwoju wsi poprzez wygaszanie lamp. Nie miał on jednak dużego poparcia gdyż podczas głosowania, ponad 95% obecnych na sali mieszkańców zgodziło się na dalszą realizację programu ochrony ciemnego nieba na terenie Sopotni Wielkiej. Na koniec głos zabrał ponownie wójt Marian Czarnota popierając projekt ochrony ciemnego nieba i składając deklarację, iż zaoszczędzone pieniądze z wygaszania ulicznych świateł, zostaną w tym roku przeznaczone na modernizację sieci wodociągowej w Sopotni Wielkiej.

 

Miejmy nadzieję, że spotkanie to da nowe perspektywy zaangażowania społecznego na rzecz ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej, a działaczom naszej organizacji silniejszą motywację do dalszej pracy, której czasami już brakowało w zeszłym roku...

 

Życzmy więc sobie pogodnego, ciemnego nieba!