okres realizacji od 1 maja 2022r. do 31 grudnia 2023r. Tytuł projektu: "De revolutionibus". Dotujący: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt / przewrót w dotychczasowej formule prowadzonych przez nas działań w wymiarze edukacji pozaformalnej, związanej z astronomią i naukami pokrewnymi. Z uwagi na fakt, że rok 2023 został ogłoszony Rokiem Kopernika, zdecydowaliśmy się wspomóc rodziny dotknięte różnymi skutkami pandemii i kryzysu gospodarczego (także wojennego), w poprawie ich sytuacji osobistej pod względem rozwoju pasji, nauki, aktywności społecznej czy zdrowia psychicznego, poprzez zaangażowanie do cyklu warsztatów popularnonaukowych, budujących jednocześnie poczucie wspólnoty i integracji grupy wokół zagadnienia związanego z tematyka obserwacji nieba. Projekt wykorzystuje w tym celu innowacyjne rozwiązanie w postaci tzw. "użyczalni" sprzętu astronomicznego, począwszy od lornetek, akcesoriów czy materiałów dydaktycznych, aż po możliwość udostępnienia posiadanych przez nas teleskopów do domów czy nawet szkół. Zadanie jest odpowiedzią niewielkiej organizacji pasjonatów astronomii, na duży problem związany ze skutkami izolacji (w szczególności rodzin z dziećmi, ale i także pasjonatów nauk ścisłych czy seniorów) oraz idący za tym brak aktywności czy spadek zaangażowania w nieformalne metody edukacji w dobie post-pandemii COVID-19 jak i kryzysu gospodarczo-wojennego. Dzięki zaangażowaniu do niniejszego przedsięwzięcia rodzin z dziećmi i zapewnieniu wsparcia merytorycznego specjalistów, uczestnicy będą mogli z własnego okna, balkonu, tarasu czy nawet dachu lub podwórka, czynnie prowadzić obserwacje wieczornego, nocnego, a nawet dziennego nieba (obserwacje aktywności słonecznej), korzystając ze sprzętu, który był dotąd dostępny jedynie na wyposażeniu naszego stowarzyszenia na miejscu. Dzięki wykorzystaniu jednego z narzędzi pandemicznej komunikacji na odległość (meetingi), odbywać się będą regularne spotkania / kursy on-line z naukowcami, popularyzatorami czy edukatorami z przeróżnych instytucji i placówek badawczych, do których często rodziny te nie miały nawet dostępu w okresie sprzed pandemii. W przeciwieństwie jednak do vlogów, transmisji na YT czy FB, kluczowym element jest, aby nasi uczestnicy nie byli jedynie biernymi odbiorcami przekazu, lecz mogli czynne uczestniczyć w zajęciach, korzystając z materiałów, akcesoriów czy sprzętu, jaki otrzymując w użyczenie na określony czas.

 

 

 

Ciekawostki:

  • projekt jest flagowym wkładem Stowarzyszenia POLARIS - OPP w obchody Roku Kopernika na przestrzeni 2023 roku,
  • działania przewidują organizację kilku czasowych wystaw tematycznych o astronomii pod halą sferyczną POLARIS-OPP,
  • w ramach projektu wsparte będą m.in. Festiwale Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej w 2022 i 2023r.