Z dniem 13 czerwca 2021r. ogłaszaliśmy kolejny już w naszej historii działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP, konkurs ogólny - edycja 2021. Skierowany był on do szerokiego grona odbiorców działań zarówno tych bezpośrednich jak i on-line z uwagi na obowiązujące obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19. Ku jego założeń leżało zwiększenie aktywności w zakresie poszerzania swojej wiedzy, praktycznych umiejętności jak i włączaniu się do działań popularyzatorskich w przedmiocie szeroko pojętej astronomii i nauk pokrewnych, wynikających ze statutu naszej organizacji. W skrócie - obowiązywała maksyma, że jeśli interesuje Cię nasza działalność i masz ochotę lub włączasz się już w organizowane przez nas aktywności, warto wziąć udział w konkursach ogólnych, gdyż za wszelkie formy uczestnictwa można było zdobywać punktację uprawniającą na koniec roku do odbioru samodzielnie wskazanych przez siebie nagród tematycznych!

 

 

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Edycja konkursu ogólnego Stowarzyszenia POLARIS - OPP w 2021 przewidywała możliwość uczestnictwa zarówno osób indywidualnych jak i całych rodzin, gdzie poprzez rodzinę rozumiemy osoby posługujące się tym samym nazwiskiem i tworzące w konkursie tzw. team. Skład zespołu konkursowego może być zmienny w zależności od działań, w które dana rodzina się angażuje. W przypadku teamu konieczne jest każdorazowe wskazanie kapitana zespołu/drużyny rodzinnej, który będzie dokonywać czynności lub podejmować końcowe decyzje w imieniu zespołu.

 

Jak zdobywać punkty?

Jury konkursu wskazuje wykaz aktywności dla rodzin lub osób indywidualnych uczestniczących w oficjalnych działaniach Stowarzyszenia POLARIS - OPP, w ramach których można zdobywać punkty za poprawnie wykonaną czynność, najlepszy wynik, najszybciej ukończone zadanie lub po prostu za obecność w spotkaniach, obserwacjach itp. Zasady przydzielania i odbierania punktów oraz ich wysokość, każdorazowo określa koordynator Stowarzyszenia POLARIS - OPP prowadzący daną aktywność. W edycji na 2021 rok ustalono przykładowe punkty stałe za wybrane, preferowane działania w których można brać udział:


 

 

Kto wchodzi w skład jury konkursu?

W 2021 roku w składzie jury konkursu ogólnego Stowarzyszenia POLARIS - OPP zasiadają członkowie Zarządu tejże organizacji, a także doraźnie koordynatorzy działów tematycznych, którzy mogą również na określonych zasadach przydzielać lub odejmować punkty poszczególnym uczestnikom lub zespołom konkursowym. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. Ewentualne zastrzeżenia pod względem merytorycznym można zgłaszać pisemnie na ogólnodostępny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jakie są nagrody?

Nagrodami w konkursie ogólnym są dowolnie wybrane przez laureatów przedmioty bądź usługi, tematycznie wiążące się z dziedziną szeroko pojętego kosmosu. Rozróżnia się nagrody główne oraz nagrody pocieszenia. Nagrody główne określane są w postaci kwotowej, jaką laurat/laureatka/drużyna zwycięska możne wskazać (zaproponować) po uzyskaniu punktowanego odpowiednio do miejsca wyniku. W edycji 2021 konkursu ogólnego wyznaczono następujące nagrody:

 

 

Kto jest finansującym konkurs?

Nagrody jak i koszty obsługi konkursu pokrywa Stowarzyszenie POLARIS - OPP ze środków własnych jak i sponsorów czy instytucji partnerskich uczestniczących w działaniach. Osoby lub podmioty prawne zainteresowane przekazaniem darowizny na ten cel, proszone są o kontakt bezpośredni na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jakie są warunki dostępowe do konkursu?

Osoby bądź drużyny zainteresowane uczestnictwem w konkursie zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu najpóźniej w momencie organizowanej konkurencji (obowiązuje nabór ciągły). Aby znaleźć się na liście punktacyjnej należy również wypełnić zgody na udział wraz z deklaracją RODO, a także dokonać wpłaty składki wspierającej w wysokości określonej przez Zarząd niniejszej organizacji.

 

Gdzie znajdę aktualną listę punktacyjną?

W edycji na 2021r. lista punktacyjna jest jawna lecz zawiera uczestników bądź drużyny w wersji pseudonimizowanej (litery bądź cyfry oznaczające danych zawodników w konkursie). Punktacja aktualizowana jest co 2-3 dni lub częściej, w zależności od zmian i organizowanych wydarzeń/konkurencji przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP. Ostatnią, dostępną listę punktacyjną w edycji 2021 konkursu prezentujemy poniżej:

 

Punktacja końcowa konkursu ogólnego za 2021r.