Z dniem 13 czerwca 2021r. ogłaszamy kolejny już w naszej historii działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP, konkurs ogólny - edycja 2021. Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców działań zarówno tych bezpośrednich jak i on-line z uwagi na obowiązujące obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19. Ku jego założeń leży zwiększenie aktywności w zakresie poszerzania swojej wiedzy, praktycznych umiejętności jak i włączaniu się do działań popularyzatorskich w przedmiocie szeroko pojętej astronomii i nauk pokrewnych, wynikających ze statutu naszej organizacji. W skrócie - jeśli interesuje Cię nasza działalność i masz ochotę lub włączasz się już w organizowane przez nas aktywności, warto rozważyć zgłoszenie się do niniejszego konkursu ogólnego, gdyż za wszelkie formy uczestnictwa można zdobywać punktację uprawniającą na koniec roku do odbioru samodzielnie wskazanych przez siebie nagród tematycznych!

 

 

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Edycja konkursu ogólnego Stowarzyszenia POLARIS - OPP w 2021 przewiduje możliwość uczestnictwa zarówno osób indywidualnych jak i całych rodzin, gdzie poprzez rodzinę rozumiemy osoby posługujące się tym samym nazwiskiem i tworzące w konkursie tzw. team. Skład zespołu konkursowego może być zmienny w zależności od działań, w które dana rodzina się angażuje. W przypadku teamu konieczne jest każdorazowe wskazanie kapitana zespołu/drużyny rodzinnej, który będzie dokonywać czynności lub podejmować końcowe decyzje w imieniu zespołu.

 

Jak zdobywać punkty?

Jury konkursu wskazuje wykaz aktywności dla rodzin lub osób indywidualnych uczestniczących w oficjalnych działaniach Stowarzyszenia POLARIS - OPP, w ramach których można zdobywać punkty za poprawnie wykonaną czynność, najlepszy wynik, najszybciej ukończone zadanie lub po prostu za obecność w spotkaniach, obserwacjach itp. Zasady przydzielania i odbierania punktów oraz ich wysokość, każdorazowo określa koordynator Stowarzyszenia POLARIS - OPP prowadzący daną aktywność. W edycji na 2021 rok ustalono przykładowe punkty stałe za wybrane, preferowane działania w których można brać udział:


 

 

Kto wchodzi w skład jury konkursu?

W 2021 roku w składzie jury konkursu ogólnego Stowarzyszenia POLARIS - OPP zasiadają członkowie Zarządu tejże organizacji, a także doraźnie koordynatorzy działów tematycznych, którzy mogą również na określonych zasadach przydzielać lub odejmować punkty poszczególnym uczestnikom lub zespołom konkursowym. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. Ewentualne zastrzeżenia pod względem merytorycznym można zgłaszać pisemnie na ogólnodostępny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jakie są nagrody?

Nagrodami w konkursie ogólnym są dowolnie wybrane przez laureatów przedmioty bądź usługi, tematycznie wiążące się z dziedziną szeroko pojętego kosmosu. Rozróżnia się nagrody główne oraz nagrody pocieszenia. Nagrody główne określane są w postaci kwotowej, jaką laurat/laureatka/drużyna zwycięska możne wskazać (zaproponować) po uzyskaniu punktowanego odpowiednio do miejsca wyniku. W edycji 2021 konkursu ogólnego wyznaczono następujące nagrody:

 

 

Kto jest finansującym konkurs?

Nagrody jak i koszty obsługi konkursu pokrywa Stowarzyszenie POLARIS - OPP ze środków własnych jak i sponsorów czy instytucji partnerskich uczestniczących w działaniach. Osoby lub podmioty prawne zainteresowane przekazaniem darowizny na ten cel, proszone są o kontakt bezpośredni na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jakie są warunki dostępowe do konkursu?

Osoby bądź drużyny zainteresowane uczestnictwem w konkursie zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu najpóźniej w momencie organizowanej konkurencji (obowiązuje nabór ciągły). Aby znaleźć się na liście punktacyjnej należy również wypełnić zgody na udział wraz z deklaracją RODO, a także dokonać wpłaty składki wspierającej w wysokości określonej przez Zarząd niniejszej organizacji.

 

Gdzie znajdę aktualną listę punktacyjną?

W edycji na 2021r. lista punktacyjna jest jawna lecz zawiera uczestników bądź drużyny w wersji pseudonimizowanej (litery bądź cyfry oznaczające danych zawodników w konkursie). Punktacja aktualizowana jest co 2-3 dni lub częściej, w zależności od zmian i organizowanych wydarzeń/konkurencji przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP. Ostatnią, dostępną listę punktacyjną w edycji 2021 konkursu prezentujemy poniżej:

 

Punktacja końcowa konkursu ogólnego za 2021r.