Acubenus

Okres realizacji od maja do listopada 2002r. Tytuł projektu: „Analizy rojów meteorowych prowadzonych przez młodzież defaworyzowaną”. Głównym jego celem było zainteresowanie astronomią młodzieży defaworyzowanej z regionów wiejskich takich jak Sopotnia Wielka i okolice. Dzięki temu młodzież wzbogacała swoją wiedzę o kosmosie, znajdowała zajęcie i swoje pierwsze hobby, eliminowała kontakty z miejscami lub czynnościami z pogranicza społecznego jak np. nocne libacje alkoholowe itp., zmieniała swoje codzienne zajęcia z pasywnych na aktywne i samodzielnie starała się walczyć z dysfunkcjami społecznymi jakie występują na tym terenie (alkoholizm, narkomania, rodziny patologiczne, bezrobocie, życiowa próżność zajęciowa i in.). Z projektu wynikały także duże pożytki astronomiczne w postaci osiągnięcia wysokiej liczby godzin obserwacji meteorów na nocnym niebie, oraz możliwość prezentacji swoich wyników na konferencji IMC we Fromborku i OZMA 2002 w Królikowie. Realizatorami była 11-to osobowa grupa klubowiczów z Polarisu, a czynności zarządzające projektem podejmowała Rada Finansowa Polarisu. Sumarycznie udział wzięło 150 dzieci i młodzieży z terenów Sopotni Wielkiej i okolic.
 
 
Ciekawostki: