Fomalhaut

okres realizacji od lutego do września 2005r. Tytuł projektu: „Poznajmy się przez gwiazdy”. Grantodawca - Narodowa Agencja Programu Młodzież - projekty transgraniczne. Głównym jego celem było nawiązanie bliskiej współpracy „w sieci” z grupą miłośników astronomii ze Słowacji, dzięki której wypracowane zostały wspólne metody pracy na rzecz młodzieży z mniejszymi szansami.  Projekt przewidywał zorganizowanie wspólnych sesji astronomicznych, wymianę danych naukowych, wspólne wizyty i odwiedziny obu grup z Polski i Słowacji, oraz zaadaptowanie darowanego samochodu dostawczego na Transgraniczny Samochód Astronomiczny z zamontowanym na pokładzie sprzętem naukowym do prowadzenia prelekcji dla młodzieży. W ramach działań powstała także Transgraniczna Gazeta Astronomiczna, dwujęzyczna strona internetowa o całym przedsięwzięciu oraz galeria zdjęć dokumentalnych. Projekt zakończył się dwoma konferencjami w Hurbanowie na Słowacji i Chorzowie w Polsce. Głównymi partnerami w projekcie byli m.in. Kysuckie Obserwatorium ze Słowacji, Planetarium Śląskie, Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wlk. i wiele innych. W przedsięwzięciu udział wzięło kilkaset młodych osób z obu stron granicy.
 
 
 
 
Ciekawostki: