Thuban 1

okres realizacji od 15 maja do 31 października 2005r. Tytuł projektu:  „Mobilne Obserwatorium”.  Głównym celem tego przedsięwzięcia było zaadaptowanie i rozbudowanie darowanego wcześniej samochodu marki Tarpan D-239 na samochód – laboratorium techniczno-naukowe, za pomocą którego młodzież z obszarów defaworyzowanych mogła rozwijać swoje zainteresowania z takich dziedzin jak astronomia, fizyka, meteorologia, ekologia i przyroda oraz inne. Personel pokładowy w formie wolontariuszy WGW ze Stowarzyszenia POLARIS - OPP prowadził za jego pomocą pokazy, zajęcia i warsztaty w wielu niedostępnych i odosobnionych miejscowościach pow. żywieckiego. Pod koniec projektu oprócz podstrony internetowej powstała również galeria zdjęć dokumentacyjnych z zajęć prowadzonych z młodzieżą lokalną. Głównymi partnerami w tym przedsięwzięciu były taki instytucje jak Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Planetarium Śląskie, Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej, Urząd Gminy Jeleśnia, Urząd Miasta Żywiec, firma Ecoclima z Katowic, firma Foto Classic z Tarnobrzegu i inne. W projekcie tym łącznie udział wzięło ok. 450 beneficjentów - młodzieży, głównie z terenu pow. żywieckiego.
 
 
 
Ciekawostki: