Vindemiatrix A

okres realizacji od 01 maja do 30 września 2006r. Tytuł projektu: „ASTROSTAŻE 2006”. Projekt – wymiana miał na celu poznanie i skatalogowanie międzynarodowych form pracy z młodzieżą defaworyzowaną z zastosowaniem innowacyjnych metod pracy jakimi są nauki ścisłe, a w szczególności astronomia i dziedziny pokrewne. Poprzez wymianę doświadczeń, metod działań i wiedzy podczas dwutygodniowego spotkania polskiej i słowackiej grupy w Sopotni Wielkiej, opracowana została międzynarodowa lista pomysłów do wykorzystania w przyszłości jako przykłady aktywizacji młodzieży. Uniwersalna lista powstała w oparciu o szereg zajęć w jakich uczestniczyły obie, 8-osobowe grupy z Polarisu i nieformalnej grupy Gemma ze Słowacji. W projekcie łącznie udział wzięło 18 uczestników wymiany międzynarodowej i ok. 50 przedstawicieli młodzieży lokalnej oraz kilku specjalistów. Dotującym była Narodowa Agencja Programu Młodzież.
 
 
 
Ciekawostki: