Wezen

okres realizacji od 01 marca do 30 listopada 2006r. Tytuł projektu: “Obserwujmy nasze otoczenie”. Mikroprojekt przyznany przez Starostwo Powiatowe w  Żywcu jako pierwsze zadanie publiczne, zlecone dla Stowarzyszenia POLARIS – organizacji pożytku publicznego, dotyczył w szczególności edukacji regionalnej dzieci i młodzieży – rozumianej jako bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy młodych mieszkańców pow. żywieckiego w zakresach nauk ścisłych (astronomia i meteorologia), społeczne (kultura i folklor regionu) oraz środowiska naturalnego (ekologia i przyroda). Młodzież tego obszaru uczestniczyła najpierw w konkursie plastycznym pt. „Walory mojej miejscowości”, a następnie w serii wyjazdów Mobilnym Obserwatorium i nie tylko, w celu poznawania i katalogowania zasobów Żywiecczyzny. W okresie wakacji działaniom towarzyszyły wyjazdy kulturowe na Słowację, a także promocja nauk ścisłych podczas regionalnych imprez folklorystycznych. Wezen wsparł m.in. budowę makiety Sopotni Wielkiej 2050 w ramach projektu Xsi. W projekcie łącznie udział wzięło ok. 300 osób.
 
 
Ciekawostki:
  • projekt posłużył m.in. do powstania Planu Odnowi Wsi na lata 2010-2017 dla Sopotni Wielkiej,
  • zorganizowany w ramach projektu konkurs "Walory mojej miejscowości", cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w regionie - udział wzięło ponad 200 osób!
  • w trakcie działań projektu Wezen, równocześnie powstawała makieta Sopotni Wielkiej 2050.