Yildun

okres realizacji od 01 kwietnia do 30 listopada 2006r. Tytuł projektu: „Klubowa świetlica naukowa”.  Mikroprojekt, wsparcie głównego projektu o tej samej nazwie ze strony Urzędu Gminy Jeleśnia. Działania zakładały organizację w czasie wolnym różnorodnych zajęć z zakresu nauk ścisłych dla lokalnej młodzieży z Sopotni Wielkiej i okolic jako forma profilaktyki antyalkoholowej. Siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP służyła do tego celu jako klubowa świetlica, gdzie dyżurowali koordynatorzy działów tematycznych.  Pomagali oni również w odrabianiu lekcji i udzielali bezpłatnych korepetycji dla młodzieży.  Łączny udział uczestników: ok. 100 osób.
 
 
 
Ciekawostki:
  • Yildun, to pierwszy projekt dotowany z urzędu gminy Jeleśnia po 12 latach działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP na tym terenie,
  • dużą aktywność w projekcie wykazały Działy tematyczne,
  • projekt zyskał bardzo duże zaufanie społeczne wśród lokalnych mieszkańców jak i radnych gminy Jeleśnia.