Birlan

okres realizacji od 01 czerwca do 30 listopada 2006r. Tytuł projektu: „Klubowa świetlica naukowa”. Projekt dofinansowany z Żywieckiej Fundacji Rozwoju jako Lokalnej Organizacji Grantodawczej w ramach Programu „Działaj Lokalnie V” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Działania zakładały zorganizowanie dla lokalnej społeczności młodzieżowej w Sopotni Wielkiej, cyklu wykładów, pokazów, doświadczeń i spotkań naukowych w oparciu o działalność istniejących działów tematycznych Polarisu. Służyła do tego w szczególności siedziba ww. organizacji jako klubowa świetlica naukowa, do której systematycznie przyjeżdżali koordynatorzy i specjaliści. Działaniom towarzyszyła szeroka promocja oraz liczne konkursy z nagrodami. W projekcie udział wzięło blisko 180 osób.
 
 
 
Ciekawostki: