Ferris

okres realizacji od 05 marca do 30 listopada 2007r. Tytuł projektu: „Polaris – punkt aktywizacji młodzieżowej”. Dotujący: Urząd Gminy w Jeleśni. Mikroprojekt, którego celem było utrzymanie wysokiego poziomu aktywności młodzieżowej poprzez szereg działań mobilizujących do działań na polu nauk ścisłych prowadzonych przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP. Pierwsza część dotacji bezpośredniej została przeznaczona na utrzymanie zaplecza dydaktyczno-naukowego w Sopotni Wielkiej, jak np. pokazy nieba przy makiecie w skali H0, obserwacje astronomiczne za pomocą Mobilnego Obserwatorium czy też pomiary na stacji ASTROMETEO. Druga część przeznaczonej na działania kwoty, została przeznaczona na zakup bezpośredni z Urzędu Gminy Jeleśnia nagród dla uczestników konkursu Astro Factor Team (edycja 1). Łącznie w działaniach wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie młodzieży.
 
 
Ciekawostki:
  • projekt zapoczątkował konkursy z serii Astro Factor Team,
  • po raz pierwszy w historii POLARIS-OPP otrzymało tak duże wsparcie od UG Jeleśnia,
  • projekt był swoistego rodzaju kontynuacją Klubowej świetlicy naukowej - proj. Yildun.