Orwell

okres realizacji od 01 września 2008r. do 28 lutego 2009r. Tytuł projektu: “Książkowe abecadło”. Dotujący: Żywiecka Fundacja Rozwoju. Kolejny projekt mający na celu zwiększenie czytelnictwa dzieci i młodzieży z terenów Żywiecczyzny, z zastosowaniem nietypowych form i miejsc na literackie spotkania. W ramach warsztatów wykonano szereg wieczorków przy kominku w astronomicznym saloniku literackim, odczyty i spotkania z „żywymi książkami” na pokładzie YSS, a także kilka wyjazdów plenerowych z książką tradycyjną. Dzięki temu projektowi znacznie wzbogaciła się biblioteczka Polarisu oraz przybyło osób zainteresowanych literaturą naukową jak i beletrystyką. W projekcie uczestniczyło około 70 osób.
 
 
Ciekawostki:
  • łączna pomoc sponsorów w tym projekcie dwukrotnie przekroczyła poziom dofinansowania ze strony grantodawcy,
  • swoje zaangażowanie w działania wykazał ponownie dział literacko-redakcyjny,
  • w ramach tego projektu znacznie powiększyły się zbiory biblioteczki POLARIS-OPP.