Jouve

okres realizacji od 04 luty do 30 listopada 2008r. Tytuł projektu: “Czwarty wymiar książki”.  Dotujący: Starostwo Powiatowe w Żywcu. Mikro-projekt w postaci zadania publicznego na działania z zakresu popularyzacji regionu oraz literatury związanej z tym obszarem i nie tylko. Koordynatorzy, a w szczególności dział literacki, zorganizowali szereg warsztatów i spotkań m.in. na pokładzie Youth Space Station, których motyw przewodni dotyczył literatury oraz nowoczesnych form wzbogacania wiedzy w postaci audio-booków.  Prowadzone były również wieczorki literackie z “żywymi książkami” oraz czytelnictwo z plenerze. W projekcie udział wzięło kilkadziesiąt osób.
 
 
Ciekawostki: