Kythera

okres realizacji od 03 marca do 30 listopada 2008r. Tytuł projektu: “Czwarty wymiar książki”.  Dotujący: Urząd Gminy Jeleśnia. Druga mikro-dotacja mająca na celu wsparcie działań popularyzacyjnych w zakresie czytelnictwa książek naukowych i innych. Głównymi adresatami tego zadania była młodzież z obszaru Sopotni Wielkiej i okolic, która uczestniczyła w wieczorkach literackich przy kominku i spotkaniach na pokładzie YSS. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty w plenerze oraz wyjazdy za pomocą Mobilnego Obserwatorium. Uczestnicy przekonali się, że literatura to nie tylko “papierowe cegły”, ale również szereg innych ciekawych form zdobywania wiedzy. W działaniach udział wzięło kilkadziesiąt osób.
 
 
 
Ciekawostki: