Lynx

okres realizacji od 01 marca 2012 do 30 listopada 2012 rok. Tytuł projektu: "Warsztaty popularno-naukowe 2012". Dotujący: Urząd Gminy Jeleśnia. Projekt podobnie jak działania z poprzednich lat z tej serii, adresowany był w dużym stopniu do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszaru gminy Jeleśnia, a w szczególności młodych mieszkańców Sopotni Wielkiej. Tematem wiodącym w 2012 roku była planeta Mars, jej odkrywanie i eksploracja w niedalekiej przyszłości. Celem projektu była aktywizacja zajęciowa i popularyzacja nauk związanych z kosmosem, do czego wykorzystano budowaną wraz z młodzieżą, dydaktyczną bazę marsjańską MARS2012 oraz wnętrze stacji Youth Space Station w Sopotni Wielkiej, na której zainstalowane zostały nowe elementy wyposażenia jak np. sensor Kinect. Za jego pomocą uczestnicy mogli poznać np. tajniki sierpniowego lądowania pojazdu Mars Curiosity na Czerwonej Planecie wraz ze sterowalnymi symulacjami. Oprócz tego odbyło się kilkanaście spotkań ze specjalistami i prelekcje tematyczne oraz standardowo obserwacje nieba na miejscu i w terenie. Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 30 młodych uczestników z terenu gminy Jeleśnia.
 
 
 
Ciekawostki: