Mensa

okres realizacji od kwietnia 2012 do 31 lipca 2013 rok. Tytuł projektu: "Kosmos możliwości (...)". Dotujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, oś IV PROW, program LEADER. Operacja polegająca na organizacji szeregu warsztatów astronomicznych na terenie gmin Łękawica, Ślemień, Świnna i Gilowice, została wybrana do dofinansowania przez Radę LGD Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy poprzez nabór wniosków. W ramach harmonogramu tego projektu wykonano liczne obserwacje nocnego i wieczornego nieba jako forma edukacji nieformalnej wśród mieszkańców, po raz pierwszy promowano na terenie ww. gmin astroturystykę podczas imprez masowych i lokalnych wydarzeń, zorganizowano seanse astronomiczne pod kopułą małego planetarium pneumatycznego, a także odbyła się wystawa meteorytów i poszukiwanie tego typu okazów w terenie w ramach zorganizowanych wycieczek po okolicy. Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 100 osób z terenu 4 gminy należących do LGD, w tym także turystów.
 
 
Ciekawostki: