Norma 2

okres realizacji od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 rok. Tytuł projektu: "Program Ciemne Niebo 2012 – doposażenie zaplecza dydaktycznego”. Dotujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Drugie zadanie wsparte ze środków tego samego funduszu regionalnego, finansującego projekty i przedsięwzięcia z dziedziny ekologii i zagadnień łączących się z tym tematem. Tym razem jednak wniosek obejmował stricte zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działań edukacyjnych na przestrzeni 2012 roku, z zakresu ochrony ciemnego nieba i przeciwdziałania zanieczyszczeniu sztucznym światłem. Dotujący zrefundował częściowy zakup namiotu pneumatycznego „Wirtualnego Obserwatorium Ciemnego Nieba” wraz ze specjalnym, krótkoogniskowym i interaktywnym projektorem multimedialnym, a także podłogę modułową niezbędną do działania namiotu w terenie. Za jego pomocą począwszy od września 2012 do nadal prowadzone są prezentacje i szkolenia na temat problematyki „light pollution”. Łącznie ze wsparcia tego projektu skorzystało w 2012 roku ok. 2 tys. osób.
 
 
 
 
 
Ciekawostki: