Ophiuchus

okres realizacji od 01 marca 2013r. do 30 listopada 2013r. Tytuł projektu: “YSS 2013”. Dotujący: Urząd Gminy Jeleśnia. Kolejny projekt wsparty przez JST odpowiednią dla siedziby Stowarzyszenia POLARIS-OPP. Głównym celem projektu było zapewnienie na wzór lat poprzednich, stałej oferty spędzania wolnego czasu i działań aktywizujących dla młodzieży lokalnej z gminy. Głównym odbiorcami była młodzież zamieszkująca jednak Sopotnię Wielką i okolice, ale nie zabrakło również uczestników z pobliskich sołectw, który gromadnie odwiedzali Młodzieżową Stację Kosmiczną YSS oraz spotykali się na obserwacjach astronomicznych. W ramach projektu powstał nowy interfejs do sterowania symulacjami misji kosmicznych na pokładzie, a także zaprojektowano kolejne scenariusze warsztatów dla grup zorganizowanych. Pośrednio projekt przyczynił się także do powstania chodnika wejściowego do modułu YSS dzięki pozyskanym sponsorom i zwiększeniu zainteresowania zwiedzających. Młodzież zwiększyła również swoją wiedzę o zagadnienia związane z obserwacjami astronomicznym dzięki uczestnictwu w wielu obserwacjach dziennych i nocnych, jak również podczas zjazdu I FCN na terenie Sopotni Wielkiej. W projekcie uczestniczyło około 40 osób.
 
 
Ciekawostki: