14 grudnia 2022r. została wybrana ostatecznie najlepsza praca spośród 64 nadesłanych, w odpowiedzi na zorganizowany konkurs opracowania graficznej identyfikacji think-tanku, działającego na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem w Polsce. Wizja znaku graficznego, który oficjalnie będzie identyfikował od teraz szerokie grono naukowe i działaczy w tej tematyce, to nie tylko nawiązanie do motywu konferencji OKZŚ, ale i także symbol konsolidacji środowiska, by uzyskiwać lepsze efekty działając razem.

 

Jury w składzie: Sylwester Kołomański, Anna Kołton, Mieczysław Kunz, Piotr Nawalkowski, Karolina Skorb, Tomasz Ściężor, dokonało w kilku etapach oceny wszystkich nadesłanych prac konkursowych pod względem zgodności z regulaminem oraz przyjętymi kryteriami. Zwycięzcą nagrody głównej konkursu został Piotr Felszyński, któremu serdecznie gratulujemy. Zaproponował on interesujące, niebiesko-żółte logo uzasadniając, że jest to "zrównoważony sposób wykorzystywania energii elektrycznej do oświetlania przestrzeni cywilizacyjnej człowieka. Część żarówki (umownie) nie świeci. Jest to efekt przemyśleń i wniosków co do negatywnych efektów nadmiernego wykorzystywania sztucznego światła”.  Jury doceniło także nawiązanie do motywu kuli ziemskiej, naturalnie jasnej za dnia i ciemnej w nocy czy też podświadomie odczytywana symbolika tarczy zegara, co wpisuje się również w zagadnienie regularności rytmu okołodobowego.

 


Pomysłodawcą konkursu byli członkowie i członkinie wchodzące w skład nowo-powołanego think-tanku, a organizatorem jest Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej, realizującego przedsięwzięcie pt. „LPTT” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO 4) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To właśnie ta organizacja pożytku publicznego formalnie skontaktuje się z laureatem celem przyznania nagrody, zaś wszystkim tym, którzy zainteresowali się zagadnieniem i zgłosili swoje prace, składamy serdecznie podziękowania za poświęcony czas i zaprezentowane koncepcje, licząc na udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez nas w przyszłości.