PGrafika symbolicznej ankiety zadowolenia.rezentujemy Państwu pierwszą wersję raportu ewaluacyjnego autorstwa zespołu z Żywieckiej Fundacji Rozwoju z Żywca, który zebrał i opracował wyniki wszystkich ankiet, wywiadów, badań terenowych i analiz, uzyskanych w toku realizacji projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Ewaluacja projektu dotacyjnego jest istotnym elementem zarządzania grantami i dotacjami. Obejmuje ona ocenę skuteczności, efektywności i wpływu projektu, a także monitorowanie i sprawozdawczość. Wyniki te posłużą także do waloryzowania projektu z uwzględnieniem trwałości jego rezultatów. Z raportem w wersji PDF można zapoznać się poniżej, a do naszych Partnerów projektu zostanie wysłana osobna wersja w języku angielskim.

 

 

Kliknij, aby pobrać raport w wersji PDF.