Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP nr WZ/27/05/2023/C/7 z dn. 27.05.2023r., składki członkowskie na okres 2023/2024 rok wynoszą 30zł. za miesiąc od osoby, za wyjątkiem członków wspierających i honorowych. 
 
Apelujemy o regularne dokonywanie wpłat tzw. stałym przelewem bankowym na poniższy numer konta:
 
Stowarzyszenie POLARIS - OPP
Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258
 
Zgodnie ze Statutem POLARIS-OPP składki członkowskie nie pobiera się od członków honorowych oraz na podstawie decyzji Walnego Zebrania, a także od osób, które otrzymały Tytuł Polarisowca Roku w roku następnym.
 
Dłuższy termin spłaty lub częściowe/całkowite umorzenie przysługuje również członkom poniżej 16-go roku życia, uczniom i studentom, jeśli złożą pisemny wniosek z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia i zostanie on rozpatrzony pozytywnie. 
 
Zaleganie z opłatą składki członkowskiej bez podania powodu przez okres dłuższy niż 1 rok, powoduje zawieszenie praw członkowskich na podstawie decyzji Zarządu POLARIS-OPP. Brak uregulowanych składek członkowskich uniemożliwia w wielu przypadkach skorzystanie z licznych przywilejów i ulg określonych w Ofercie członkowskiej w tym bezpłatnego zakwaterowania w siedzibie POLARIS-OPP czy też otrzymania dodatku członkowskiego do wynagrodzeń.