Na 30 czerwca 2008r. przypadł początek kolejnego, ale już wakacyjnego i roboczego zarazem zjazdu wolontariuszy i astro-koordynatorów (LSA 2008) w Sopotni Wielkiej, który trwał z przerwami aż do późnych miesięcy jesiennych, z widoczną kulminacją w okresie lipiec-sierpień 2008. Podczas wielodniowych zajęć i prac ogólnych związanych z przygotowaniem zaplecza technicznego Polarisu do działań popularyzacyjnych oraz szeregiem warsztatów naukowych dla młodzieży, znalazł się również czas na trochę odpoczynku i relaksu w górskich klimatach. Łącznie w okresie od 30 czerwca do końca sierpnia 2008r., swoją obecność zarejestrowało ponad 30 koordynatorów i współpracowników. Dzięki tym działaniom przygotowano m.in. warunki do realizacji projektów młodzieżowych, działań obserwacyjnych, odświeżono kompleks dydaktyczny Polarisu oraz przygotowano bazę do najważniejszego w roku astro-zjazdu.