Flagowym zjazdem Polarisu w 2008 roku było niewątpliwie MULTIASTRO 2008 będące kontynuatorem wieloletniej serii spotkań miłośników astronomii i nauk pokrewnych z całej Polski w Sopotni Wielkiej. Przypadło ono na okres od 04 do 10 sierpnia 2008r. i odnotowało udział ponad 30 zainteresowanych ww. tematami. Tegoroczną ideą zjazdu była multi-oferta związana z astronomią, gdyż do dyspozycji uczestników były nie tylko takie atrakcje jak stacja ASTROMETEO, moduł YSS, Mobilne Obserwatorium czy makieta – planetarium, ale również cykl warsztatów zewnętrznych i działań związanych z obserwacjami nieba. 

 

 

 

 

Duże zainteresowanie wzbudziły również wycieczki górskie, zwiedzanie astronomicznych miejsc Żywiecczyzny, czy też warsztaty fizyczne i energizery w siedzibie Polarisu. Nowością natomiast były sjesty w ogródku literackim z astronomiczną książką oraz zabawy symulatorem Orbiter na pokładzie YSS. Szeroka paleta działań oraz nowe atrakcje zapewniły, że ten zjazd z pewnością przejdzie do historii.