Od 28 kwietnia 2018r. trwała w tym roku Majówka z Astronomią 2018 w Sopotni Wielkiej, czyli doroczny, wiosenny zjazd Stowarzyszenia POLARIS-OPP podczas którego odbyło się m.in. Walne Zebranie członków naszej organizacji oraz uruchomienie Wielofunkcyjnego Kompleksu pomieszczeń, w skład którego wchodzi również Obserwatorium Astronomiczne z nowym 14'' teleskopem Schmidt-Cassegrain, będącym jednym z większych tego typu teleskopów w regionie.  Otwarty również został  sezon wiosenno-letniej obsługi ruchu astro-turystycznego w postaci pierwszych symulacji misji kosmicznych podczas długiego weekendu kwietniowo-majowego na pokładzie Młodzieżowej Stacji Kosmicznej YSS w Sopotni Wielkiej, który potrwa jak zwykle do pierwszych dni września.
 
 
 
 

Druga w Polsce tuba optyczna C14 teleskopu Schmidt-Cassegrain Celestrona...

... to główny punkt programu wiosennego zjazdu tego roku. Teleskop zakupiono w ramach projektu pt. "Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej" i od kwietnia 2018r. stanowić będzie "serce" 3,5m. kopuły wybudowanej również przez nasze Stowarzyszenie. Tuba optyczna z systemem Fastar została osadzona na statywie EQ8 z systemem Go-To oraz możliwości prezentacji obrazów na żywo w znajdującej się poniżej Sali wielofunkcyjnej wyposażonej w projektor multimedialny. Obserwacje nieba od tego momentu stają się  czymś więcej niż tylko podglądaniem nieba, bo nie tylko jest ono tutaj chronione przed zanieczyszczeniem światłem, ale i dalej nieporównywalne możliwości względem dotychczasowych teleskopów, jakie posiadaliśmy na stałe w Sopotni Wielkiej. Za pomocą tego teleskopu jesteśmy w stanie bez trudu zaobserwować księżyce Saturna, przerwy w jego pierścieniach, czapy polarne na Marsie podczas zbliżającej się Wielkiej Opozycji, ale i całe mnóstwo obiektów głębokiego kosmosu, o których dotąd mogliśmy tylko pomarzyć i podziwiać w Internecie. W dodatku podczas pokazów nieba będzie można posłuchać muzyki w kopule dzięki zainstalowanemu tam nagłośnieniu z Sali wielofunkcyjnej. 
 
 

Sala wielofunkcyjna w ZS nr 4...

... która jest najnowszą inwestycją Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej, swoje podwoje otwarła właśnie podczas Majówki z Astronomią 2018. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, część konferencyjną na 50 osób, bibliotekę wraz z czytelnią i komputerami z internetem, punkt monitoringu środowiska naturalnego (www.pomiary.polaris.org.pl) oraz małe zaplecze socjalne z węzłem sanitarnym. W tym właśnie kompleksie pomieszczeń dostępny jest również odnowiony model Układu Słonecznego w skali 1 : 2.500.000.000, różnego typu elementy nawiązujące do astronomii, a także elementy up-cyklingu wykonane w ramach projektu "Nasze otoczenie - nasze środowisko". Podczas uroczystego otwarcia funkcjonowania sali odbył się także pokaz zdjęć z realizacji projektu wraz z podsumowaniem wyników i wręczeniem zaległych nagród z towarzyszącego konkursu ekologiczno-astronomicznego "FAF". Uroczystość była szeroko relacjonowana przez różne media lokalne i regionalne, natomiast swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawicielka grona ekspertów Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, przedstawiciele Urzędu Gminy Jeleśnia, radni, samorządowcy, sołtys wsi Sopotnia Wielka, dyrektor Zespołu Szkół nr 4, przedstawiciele Instytutu Fizyki Jądrowej z Krakowa,  Planetarium Śląskiego w Chorzowie oraz wiele innych osób i instytucji. Swój referat nt. obiektów widocznych na niebie wygłosił także nasz najbardziej znany członek honorowy i radiowy astronom z Radia Katowice zarazem - Pan Jan Desselberger. Współgospodarzem wydarzenia była także Biblioteka Publiczna w Sopotni Wielkiej, która dostała także swoje miejsce na nowe lokum od Stowarzyszenia POLARIS-OPP w ramach ww. inwestycji. 
 
 
 
 
 

Walne Zebranie 2018...

... zostało zwołane uchwałą nr ZZ/06/01/2018/B/13e Zebrania Zarządu Stowarzyszenia POLARIS-OPP z 6 stycznia 2018r. w następujących terminach:
•    termin I – 28.04.2018r., godz. 23:59.
•    termin II – 29.04.2018r., godz. 12:00. (wiążący, podczas którego stawiło się 10-ciu członków z 21 uprawionych do głosowania). 
Miejscem organizowanego zebrania była siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.
 
Zebranie przebiegło wg. następującego porządku obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2.    Wybór Przewodniczącego (Piotr Nawalkowski) i Sekretarza Walnego Zebrania (Krzysztof Dwornik)
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 30.04.2017r.
5.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2017 rok - zatwierdzono przez aklamację (publikacja nastąpi do 10 lipca zgodnie z obowiązującymi przepisami).
6.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2017 rok - przyjęto przez aklamację.
7.    Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2018/2019r - utrzymano stawkę 50zł./os.
8.    Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP wraz z przedstawieniem efektów Programu 1000+ na dział. Absolutorium otrzymały działy: obserwacyjny, ekologiczny, redakcyjny, informatyczny, D.I.C., administracyjno-księgowy, artystyczny, techniczny, lokalny SOP oraz fizyczny. Dział audiowizualny nie otrzymał absolutorium i został chwilowo bez koordynatora (ogłoszenie o naborze na to stanowisko pojawi się niezwłocznie na naszych stronach).
9.    Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2017, który otrzymał Wojciech Noga, za największą frekwencję podczas działań Stowarzyszenia na przestrzeni 2018 roku zarówno w ramach płatnej jak i wolontarystycznej pracy.
10.    Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP - odznaczenie to za 5 lat nieprzerwanej współpracy otrzymali Krzysztof Saroski (nieobecny na zebraniu) i Wojciech Noga, który odebrał wyróżnienie osobiście. 
11.    Debata nad działalnością bieżącą:
11a.   przedstawienie głównych kierunków działań Stowarzyszenia na rok 2018,
11b.   zaproszenie na uruchomienie nowego teleskopu w Obserwatorium Astronomicznym w Sopotni Wielkiej.
11c. przedłużenie ważności legitymacji obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
12.    Wnioski własne:
- Elżbieta Nawalkowska - propozycja zbiórki na zakup nowych mebli AGD do zaplecza socjalno-technicznego dla koordynatorów POLARIS-OPP.
13.    Sporządzenie protokołu.
14.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogli korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia. Członkowie honorowi i wspierający korzystali jedynie z głosu doradczego.

Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie były traktowane tylko jako opinie i nie były brane pod uwagę przy zliczaniu głosów (wyciąg z Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia POLARIS – OPP).


 

Stacja Kosmiczna YSS...

... od wiosny tego roku ma również możliwość obsługi grup zorganizowanych w języku angielskim. Dwa nowe scenariusze misji umożliwiają m.in. podziwianie nocnego obrazu miast z orbity i poznanie dokładnie zasad zanieczyszczenia sztucznym światłem, a także dokładnego poznania jedynej tego typu imitacji kostiumu astronauty wzorowanego na kombinezonie ACES NASA. Nowe scenariusze dostępne są od wiosny 2018 w standardowych programach turystycznych dla zwiedzających naszą siedzibę w Sopotni Wielkiej. Podczas Majówki z Astronomią 2018 Stacja Kosmiczna YSS będzie czynna zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.polaris.org.pl a także w inne wybrane dni w przypadku zebrania grupy m.in. 10 osobowej. Szczegóły - zapraszamy do Kontaktu. 
 
 
 

Międzyplanetarne Mistrzostwa 2018...

... tak nazwaliśmy wyjątkowy Astroevent Stowarzyszenia POLARIS - OPP, nad którym przez ostatnie tygodnie pracowali koordynatorzy naszej organizacji we współpracy z Agencją About Marketing & Communication z Warszawy. Podczas Majówki z Astronomią 2018 można było poznać bliżej założenia tych nietypowych wydarzeń łączących się tematycznie z mistrzostwami gry w piłkę nożną w Rosji br., ale i także dowiedzieć się jak zostać piłkarzem-astronautą, wykorzystując specjalnie przygotowaną na ten cel dekorację Bazy Marsjańskiej. W starciu Mars kontra Ziemia, będzie można stanąć już na początku czerwca 2018r. w jednym z miast w Polsce. Od maja będą do zdobycia pierwsze, specjalne bilety na Międzyplanetarne Mistrzostwa 2018, a to jeszcze nie wszystko!
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy na kolejny zjazd do Sopotni Wielkiej!