baner VIFCN

W dniach 11-13 sierpnia 2018r. odbył się kolejny, VI już Festiwal Ciemnego Nieba na terenie pierwszego w Polsce obszaru ochrony ciemnego nieba - CN-001 Sopotnia Wielka. W tym roku aż dwa dni mieliśmy okazję spotykać się w gronie osób zainteresowanych niebem i jego zachowaniem dla kolejnych pokoleń, a także wrażliwych na muzykę towarzyszącą od początku Festiwalom w Sopotni Wielkiej. Jednak w tym roku z przyczyn od nas niezależnych, wydarzenie to miało charakter imprezy zamkniętej, ale w bardzo prosty sposób można było otrzymać zaproszenie do udziału - wystarczyło wypełnić deklarację członkowską Programu Ciemne Niebo - Polska. Warto jednocześnie zapoznać się ze zmianami, jakie zaistniały w Festiwalach Ciemnego Nieba od tego roku. Nieco szerzej piszemy bowiem o nich właśnie w tym artykule... 

 

tablica oswietlenie dobre-zlePrzyczyną takiego stanu rzeczy były trudności w uzyskaniu odpowiednich zgód na realizację imprezy popularno-naukowej w plenerze z uwagi na zmieniające się ostatnio przepisy prawa oraz coraz większa liczba uczestników Festiwalów Ciemnego Nieba, która z uwagi na zwyczajowo nieodpłatny charakter, generowała rosnące koszty dla naszej organizacji. Początkowo z kameralnego wydarzenia o zasięgu lokalnym, doszliśmy do szczebla ogólnopolskiej imprezy, w której rotacyjnie brało udział nawet kilkaset osób! Wymogi jakie nakładały więc kolejne decyzje administracyjne przerosły nasze możliwości i sens organizacji Festiwalów Ciemnego Nieba w dotychczasowym wymiarze. Od tego roku więc Festiwal Ciemnego Nieba organizowany jest z tytułu chęci popularyzacji tematyki ochrony ciemnego nieba i czynnego zaangażowania uczestników w działania na rzecz redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem, a nie tylko w celach rekreacyjnych by móc poobserwować spontanicznie Perseidy. Miejsc takich spotkań jest bowiem w regionie jak i całej Polsce coraz więcej, ale to właśnie w Sopotni Wielkiej postanowiliśmy przy okazji obserwacji meteorów zwrócić uwagę nieco bardziej na problematykę utraty naturalnej ciemności nocy... Festiwal Ciemnego Nieba w 2018 roku jest więc adresowany do tych, którym leży na sercu dobro polskiej astronomii obserwacyjnej i chcą się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, a być może i zacząć działać w tym przedmiocie osobiście aby ochronić ciemne niebo i naturalną noc chociażby w swojej najbliższej okolicy. 

 

KOLORYbandW tym roku nie ma więc żadnego formularza elektronicznego, przepustek na wjazd samochodem czy wyboru rodzaju zaangażowania w programie Festiwalu. Zjazd ma charakter programu warsztatowo-szkoleniowego, ukończonego uzyskaniem certyfikatu i niezbędnej wiedzy nt. metod redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem. Organizatorzy zapewniają sprzęt w postaci czujników SQM do pomiarów jakości ciemnego nieba, sprzęt obserwacyjny, pomieszczenia i prelegentów, a także... kameralny koncert muzyczny na żywo w wydaniu zespołu KOLORY band, który jest nawiązaniem do początkowej idei Festiwalów łączenia muzyki z astronomią. Także i w tym roku bowiem będziemy mieli okazję wysłuchać muzyki pod gwiazdami, jednak tym razem przy kopule Obserwatorium Astronomicznego w Sopotni Wielkiej i pośród zdjęć oraz odpowiedniej oprawy wizualno-technicznej. 

 

 

Warto jednak zwrócić uwagę na charakter wydarzenia, który z otwartych i nieregulowanych obserwacji, przeradza się w koordynowany i zorganizowany program obserwacji zespołowych, zarządzany przez działaczy Programu Ciemne Niebo - Polska. Po pierwsze, osoby nie będące pełnoprawnymi członkami Programu, nie będą mogły wziąć udziału w plenerowych obserwacjach, zaś ci którzy złożą deklarację i opłacą składkę członkowską w minimalnej kwocie 100zł. (na najbliższe 10 miesięcy), zobowiązani będą do przestrzegania takich zasad jak niespożywanie alkoholu podczas wydarzenia, pełne zaangażowanie i obecność w całym bloku prelekcyjno-szkoleniowym Festiwalu, aktywny udział w obserwacjach i zajęciach nocnych itp. Niestety nie będzie można wziąć udziału w obserwacjach wyłącznie dla przyjemność całymi rodzinami z małymi dziećmi, gdyż z uwagi na charakter nocnej imprezy i przewidziany program, minimalnym wiekiem uczestnika jest ukończony 12 rok życia, ale i tak osoby te zobowiązane są do udziału z pełnoletnim opiekunem, który składa osobną, własną deklarację członkowską do Programu i zobowiązany jest opłacić również składkę min. na 10 miesięcy do przodu! Uczestnicy będą również zobowiązani do przeniesienia pieszo własnego sprzętu obserwacyjnego z magazynu Stowarzyszenia POLARIS - OPP (łóżko polowe, leżak, latarka, mapy nieba, itp.) na miejsce prowadzonych obserwacji ciemnego nieba i Perseidów, jak i odniesienia wyposażenia z powrotem do punktu wydania. Liczymy więc na udział naprawdę zaangażowanych i zdeterminowanych uczestników, którym nie straszne są przeszkody terenowe, zmęczenie nocne czy senność. Nie przewidujemy możliwości zaśnięcia uczestników w trakcie realizowanego programu - równie dobrze można bowiem wygodnie wyspać się w domu czy hotelu, aniżeli marnować miejsce na przydzielonym stanowisku obserwacyjnym pod przepięknym, ciemnym niebem pełnym gwiazd! 

 

Osoby zainteresowane rekreacyjną formą udziału w naszych obserwacjach nieba w plenerze, zapraszamy do skorzystania z oferty ASTROTURYSTYKI lokalnej. 

 

Procedura rejestracji udziału w VI Festiwalu Ciemnego Nieba przebiega więc następująco: zainteresowana i pewna udziału osoba wypełnia Deklarację członkowską do Programu Ciemne Niebo wysyłając ją na adres podany w dokumencie bądź za pośrednictwem poczty e-mail i powinna oczekiwać na potwierdzenie otrzymania deklaracji przez biuro Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Następnie dokonuje wpłaty podanej w ogłoszeniu kwoty minimalnej dla składki członkowskiej (10zł. x 10miesięcy = 100zł./os. płatne z góry na konto bankowe). Prosimy o przemyślane decyzje dot. zgłoszeń udziału do Programu, gdyż co do zasady, składki członkowskie nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności bądź nieskorzystania z całego programu VI Festiwalu Ciemnego Nieba. Warto bowiem podkreślić, że składka członkowska nie jest opłatą za udział w Festiwalu, lecz w świetle przepisów - darowizną na cele statutowe (tu Program Ciemne Niebo - Polska) i z tytułu członkostwa w Programie przysługują także inne benefity w następnych miesiącach. Po dokonaniu opłaty składki członkowskiej, osoba ta otrzyma informacje szczegółowe nt. zasad udziału w Festiwalu, listę rzeczy osobistych jakie mogą się przydać podczas obserwacji ciemnego nieba, a także wykaz  dodatkowych możliwości dla członków Programu (np. warunków jakie należy spełnić, aby otrzymać bezpłatne zakwaterowanie w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS - OPP na czas Festiwalu, gdyż co do zasady koszty dojazdu,  wyżywienie jak i noclegi na czas VI FCN uczestnicy zapewniają i pokrywają sobie we własnym zakresie). Każda z osób otrzyma dodatkowo numer przydzielonego miejsca na obserwacjach plenerowych, dokładny program lub informacje o jego aktualizacjach, pakiet materiałów nt. redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem, jak również dodatkowe informacje związane z udziałem. Po otrzymaniu zwrotnej informacji pisemnej od organizatora VI Festiwalu Ciemnego Nieba (Stowarzyszenie POLARIS - OPP) o przydzielonym miejscu w realizowanym wydarzeniu, osoba zgłaszająca deklarację członkowską może wziąć udział w Festiwalu. 

 

W ramach obserwacji VI Festiwalu Ciemnego Nieba uczestnicy mają zapewnione:

- udział w pełnym programie pod warunkiem sprzyjającej pogody (w przypadku zachmurzenia nieba przewidziano program zastępczy),

- stanowisko w pozycji leżącej w postaci łóżka polowego, ochraniaczy na obuwie, miejsce w grupie obserwacyjnej,

- pakiet map nieba, mazak lub ołówek do rysowania meteorów, latarkę koloru czerwonego,

- instruktaż BHP nocnych obserwacji terenowych, obsługi sprzętu, zasad rejestrowania danych na CSO4,

- ubezpieczenie OC wyprawy, opiekę koordynatora prowadzącego warsztaty, pomoc merytoryczną w trakcie obserwacji,

- zapewnienie bezpieczeństwa obserwacji przez pracowników ochrony przez jedną z firm z Żywca, 

- udział w szkoleniach i prelekcjach podczas prowadzonych warsztatów terenowych.

 

 

   

 

Uczestnicy obserwacji i warsztatów VI Festiwalu Ciemnego Nieba muszą sobie zapewnić we własnym zakresie:

- koc i/lub śpiwór, ciepłą odzież, wysokie buty, rękawiczki i czapkę (wszystkie elementy obowiązkowo),

- wyżywienie na czas warsztatów (prosimy nie zabierać ze sobą jabłek, owoców cytrusowych, czy zimnych napojów, polecamy natomiast produkty wysokoenergetyczne jak czekolada czy batoniki oraz przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz spożywania produktów alkoholowych lub środków odurzających - osoby nietrzeźwe, zachowujące się niestabilnie emocjonalnie, nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach!),

- filtr koloru czerwonego na ekrany telefonów komórkowych (np. czerwona folia, baloniki lub program typu f.lux),

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji nt. VI Festiwalu Ciemnego Nieba prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 12:00 - 21:00 na nr:

                                                                 

33 863-46-93