W dniach 30 kwietnia - 03 maja 2010 roku, w Sopotni Wielkiej odbył się wiosenny zjazd Stowarzyszenia POLARIS - OPP pn. Majówka 2010. Jak co roku w tym czasie koordynatorzy naszej organizacji, realizatorzy projektów, wolontariusze, współpracownicy, sponsorzy i goście, spotkali się w jednym miejscu aby omówić najważniejsze aspekty naszej działalności jak i spędzić miło kilka wolnych dni długiego weekendu majowego. Tym razem tematem przewodnim były inicjatywy lokalne podejmowane w zakresie tematyki ciemnego nieba i złożone projekty współpracy międzynarodowej...

 

 

 
 
 
Od 11 lat w działalność Stowarzyszenia POLARIS - OPP wpisały się na stałe coroczne zjazdy obserwacyjno-rekreacyjne organizowane w Sopotni Wielkiej z okazji nadejścia nowych pór roku. Pierwszym spotkaniem tego typu, które otwiera zazwyczaj nowy sezon naszych działań, jest właśnie długi weekend majowy połączony z Walnym Zebraniem członków POLARIS-OPP.  Majówki to również doskonały moment na chwilę wiosennego odpoczynku wśród przepięknych walorów beskidzkiej natury, czego nie zabrakło także i w tym roku...
 
 
Zjazd rozpoczął się 30 kwietnia z nadzieją na obserwacje astronomiczne. Pierwsi uczestnicy  "zameldowali się" w siedzibie POLARIS-OPP już wczesnym popołudniem, jednak aura przywitała ich pochmurnym niebem i lekkim deszczem. Zmęczenie po podróży i całym tygodniu pracy nie pozwoliło na wiele wieczornych działań, toteż po wysłuchaniu audycji astronomicznej w Radiu Katowice, prowadzonej przez radiowego astronoma i członka honorowego POLARIS-OPP zarazem, Jana Desselbergera, wszyscy położyli się do łóżek z nadzieją na lepszą pogodę w następny dzień.
 
 
Tematyczną podstawą Majówek są zazwyczaj wieczorne i nocne obserwacje nieba. Gwiazdą wieczoru w tych dniach była planeta Wenus, która królowała przez ponad godzinę po zachodzie Słońca w jasność -3,9 mag. Innym, ciekawym zjawiskiem astronomicznym było zbliżenie Księżyca do najjaśniejszej gwiazdy z konstelacji Skorpiona - Antaresa. Oba ciała niebieskie były w odległości ok. 1,5° od siebie, jednak niestety wszystkie te obiekty począwszy od końca kwietnia do 4 maja zasłoniła gruba warstwa chmur deszczowych i mgły...
 

 
Przerwy w opadach trafiły się dopiero w niedzielę, kiedy to można było wybrać się na szybki spacer w pobliże wodospadu. Planowana jednak grupowa wycieczka pt. "Czystym szlakiem" w góry, zakończyła się fiaskiem, gdyż o stabilnej pogodzie nie było mowy już do końca wiosennego zjazdu.
 

 
W poniedziałek uczestnicy zostali zaproszeni na prezentację seansu pod wirtualnym niebem nad makietą Sopotni Wielkiej 2050. Nieco futurystyczny model naszej miejscowości w skali H0 przeniósł zainteresowanych w najbliższą przyszłość, kiedy to niewiele już osób będzie pamiętać widok Drogi Mlecznej na nocnym niebie. Seans zwrócił uwagę na kwestię zanieczyszczenia naturalnej ciemności sztucznym światłem, a na najmłodszych jak zwykle duże wrażenie zrobił jeżdżący wśród budynków pociąg i świecące się, miniaturowe latarnie uliczne.  
 
 
 
Czytaj więcej o makiecie SW2050  
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnim, ale i najważniejszym wydarzeniem tego spotkania było niedzielne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP otwarte również dla gości i osób niezrzeszonych.
Planowany program początkowo realizowany był zgodnie z przedstawianym wcześniej programem obrad, jednak w momencie dotarcia do punktu wolnych wniosków, rozgorzała burzliwa dyskusja nad zmianami zaproponowanymi przez członków Komisji Inspekcyjnej. Przygotowana bowiem przez nich nowelizacja Regulaminu K.I. zakładała tak wiele zmian, że nie sposób było je ogarnąć w jedno popołudnie. 
 
Udało się natomiast zatwierdzić Sprawozdania z działalności za 2009 rok, dokonano przeglądu efektów działów tematycznych, zaprezentowano złożone na ten rok projekty dotacyjne, omówiono postępy prac w zakresie ochrony ciemnego nieba oraz podjęto kilka istotnych uchwał. Między innymi określono wysokości składki członkowskiej na okres 2010/2011 w wysokości 40zł. Optymistycznym podsumowaniem pięciogodzinnych obrad było wręczenie Tytułu Polarisowca Roku 2009 Julii Nawalkowskiej oraz fotograficzną szmaciankę 2009 dla Sebastiana Wnęka. 
 
 
 
Streszczenie protokółu z Walnego Zebrania wraz z załącznikami dostępne w dziale administracyjno-księgowym:

 
 
 
Podczas zjazdu nie zabrakło także bloku filmowego we wnętrzu modułu YSS oraz wspólnego grillowania na wolnym powietrzu, które z powodu wspomnianej już pogody musiało się odbyć pod dachem budynku z siedzibą POLARIS-OPP. Na deszczowe wieczory dobrym rozwiązaniem była również gra planszowa, która chwilami włączyła do zabawy blisko 10 osób.
 

Przykładowe zdjęcia ze zjazdu wiosennego Majówka 2010: