Tegoroczna wiosna, a w szczególności piąty miesiąc obfitował na równi z przyrodą, w znaczny przyrost działań statutowych naszej organizacji, wśród których w szczególności można wymienić pierwszą i drugą Majówkę Astronomiczną 2011 w Sopotni Wielkiej. Oba zjazdy były nieco odmienne od siebie, ale skupiły się na obserwacjach nocnego nieba, testowaniu nowych rozwiązań i pomysłów popularyzacyjnych oraz jak zwykle z domieszką debat i głosowań w ramach Walnego Zebrania POLARIS-OPP. 

 

 

 

 

Tematami przewodnimi tegorocznych zjazdów majowych były dwa kierunku działalności naszej organizacji, do których jako ważniejszy można zaliczyć wymianę oświetlenia ulicznego w całej miejscowości, specjalnie pod obszar ochrony ciemnego nieba. Projekt ten finansowany w większości ze środków PROW Unii Europejskiej oraz wspomagany z Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię", na przełomie wiosny i lata br. będzie wkraczał w decydujący etap realizacji. To właśnie na ten okres przewidziano prace modernizacyjne oświetlenia, po blisko 3-letniej procedurze aplikowania o środki pomocowe i wyborze wykonawców. 

 

         Więcej na www.ciemneniebo.pl

 

Drugi temat to wyjazdowa działalność popularyzatorska naszej organizacji, prowadzona w ramach programu WGW i Przybliżmy Dzieciom Niebo, nosząca nazwę ASTROEVENTS 2011. Specjalnie na jej potrzeby opracowany został obszerny folder tematyczny odnoszący się do warsztatów, zabaw i działań nawiązujących do szeroko pojętej astronomii i kosmosu. Podczas  pierwszej Majówki odbyła się multimedialna prezentacja folderu wraz z modelem działań jaki zaoferowany będzie potencjalnym odbiorcom w 2011 roku.


 

          Dowiedz się więcej o
  ASTROEVENTS 2011

          

 

 

 

 

W nawiązaniu do tej tematyki nieopodal siedziby Stowarzyszenia w Sopotni Wielkiej, rozłożono testowo MULTIPLANETARIUM sferyczne, pod kopułą którego wyświetlano niewielki seans astronomiczny dla młodzieży lokalnej jak i odbyła się sesja fotograficzna z użyciem wyświetlaczy 'laserowych gwiazdozbiorów'. Aparat towarzyszył również uczestnikom pierwszej majówki astronomicznej, kiedy to zorganizowano kilka nocnych spacerów obserwacyjnych i pomiarów ciemnego nieba. Analizie poddane zostały nowe oprawy oświetleniowe, zainstalowane nieopodal kościoła jako wyposażenie parkingu. Zastosowane w nich modele spełniają standardy ochrony ciemnego nieba, jednak grupa obserwatorów mogła się o tym przekonać osobiście. 

 

 

 Kolejną ciekawostką przewidzianą w tym roku była wycieczka "Czystym szlakiem", ale wyjątkowo pogoda nie sprzyjała długim spacerom, więc zorganizowano szybki konkurs ekologiczny na zbiór jak największej ilości butelek PET. Część z nich posłużyła później za rakiety do zabaw i doświadczeń w plenerze, a dodatkowo wszystkie na koniec trafiły do recyklingu. 

Nie zabrakło również astronomicznych i obserwacyjnych akcentów podczas wiosennych zjazdów. Rekordowy pod tym względem okazał się drugi weekend majowy (13-15.05.2011r.), kiedy to na obserwacji stacjonarnej-teleskopowej zawitało aż 27 osób! Do dyspozycji uczestników dostępne były jak zwykle cztery teleskopy zwierciadlane 6, 8 i 10'' oraz rozkwitające już w tym czasie Miejsce Obserwacyjne nr 3 z wygaszanym  wokoło oświetleniem ulicznym na noc. Lekko kapryśne niebo, uraczyło uczestników  przepięknym widokiem planety Saturn z pierścieniami oraz obrazem sporego już (drugi weekend maja), Księżyca. 

 


Oprócz powyższego w programie obu zjazdów nie zabrakło seansów na pokładzie stacji kosmicznej YSS, przeglądu zdjęć z działań za 2010 rok, wspólnego grillowania nieopodal siedziby POLARIS-OPP czy też wspólnych dyskusji i dobrego humoru, m.in. z tytułu wyboru Szmacianki Polarisu za ubiegły rok. Palmę pierwszeństwa otrzymali w tym względzie Krzysztof Dwornik i Tomasz Wierzchowski za zdjęcie pt. "O kurka - Wenus". Natomiast najbardziej zaangażowanym koordynatorem został wybrany w głosowaniu powszechnym Grzegorz Olek, który wraz z Tytułem Polarisowca Roku 2010 otrzymał statuetkę astrolabium sferycznego.


Jak co roku tak i tym razem w okresie zjazdu majowego (1 maja 2011r.) odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP, o którym udział wzięło niestety tylko kilka osób uprawnionych do głosowania. Jak się jednak okazało pomimo małej frekwencji zebranie było prawomocne w drugim terminie, co pozwoliło podjąć takie decyzje jak m.in. przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zebrania, zatwierdzenie Sprawozdań za 2010 rok oraz protokołu z kontroli Stowarzyszenia, a także uchwalenie  wysokości składki członkowskiej na okres 2011/2012 w kwocie 40zł. od osoby. 

Majówki oficjalnie otworzyły nowy sezon działalności naszej organizacji, jednak czy będzie on równie aktywny jak zjazdy wiosenne, zależy w dużej mierze od nas samych. 

 

Zapraszamy za rok!