Zwiedzanie wystawy zawsze po pokazach nieba w kopule
Obserwatorium Astronomicznego.