Lancelot

okres realizacji od 01 lipca 2008r. do 28 lutego 2009r. Tytuł projektu: “Czwarty wymiar książki”.  Dotujący: Narodowa Agencja Programu Młodzież w działaniu. Pierwszy składnik MULTIPROJEKTU 2008 złożonego przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP wraz z trzema grupami nieformalnymi. W tym przypadku jest to projekt realizowany przez grupę “Pożeracze książek”  (dział literacki). W harmonogramie przewidziano m.in. warsztaty literackie z różnymi typami książek, słuchowiska audiobooków w module YSS, czytanie książek w ogródku ASTROMETEO, wycieczki literackie po Polsce oraz spotkania z „żywą książką”. To m.in. również ten projekt przyczynił się do zabezpieczenia od strony organizacyjnej wizyty astronauty George’a Zamka w Sopotni Wielkiej oraz do powstania astronomicznego, saloniku literackiego w siedzibie Klubu. Udział w projekcie wzięło ponad kilkaset osób.
 
 
 
 
 
 
Ciekawostki: