Pierwszy raz od wielu lat wiosenny zjazd, przypadający zawsze na okres długiego weekendu majowego, upłynie bez corocznego spotkania naszych koordynatorów i koordynatorek w ramach Walnego Zebrania. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne "Majówka z Astronomią 2021" zostaje bowiem odwołana, a tak naprawdę przeniesiona na... sierpień. Informujemy, że na podstawie przepisów dot. wydłużenia terminu składania rocznych sprawozdań za 2020r., Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP na sierpień 2021r. Prawdopodobnie odbędzie się on w weekend między 6, a 9 sierpnia br., w połączeniu z IX Festiwalem Ciemnego Nieba, który chcemy zorganizować w tym terminie, z uwagi na bliskie maksimum roju meteorów Perseidy. O jego dokładnym przebiegu poinformujemy bliżej wakacji i jednocześnie w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji pandemicznej, która determinuje najmocniej nasze obecne działania zespołowe. Wstępnie przyjmuje się wersję zorganizowania wakacyjnego zjazdu i zebrania w formie bezpośredniej, na otwartym powietrzu, z jednoczesnym zachowaniem dystansu czy środków ochrony osobistej wymaganej ówczesnymi przepisami. Tym niemniej, obrady odbywać się będą również w wersji on-line (hybrydowo), aby zapewnić możliwość udziału osobom, które nie będą w stanie uczestniczyć osobiście na miejscu w Sopotni Wielkiej. Decydującym w tym przypadku będzie także limit osób, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach. Życzymy więc bezpiecznej Majówki 2021, a nie wykluczone, że na zespołowych warsztatach czy obserwacjach ciemnego nieba, spotkamy się szybciej, niż dopiero w sierpniu.